Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ministern ska granska vårdens prioriteringar

Publicerad: 4 oktober 2005, 12:41

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) kommer under hösten att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera riksdagens prioriteringsbeslut från 1997.


1997 beslutade riksdagen att den som har störst behov ska ges företräde i vården. Regeringen fick samtidigt i uppdrag att konkretisera de riktlinjer som riksdagen beslutade om. Avsikten med uppdraget var att garantera lika vård i landet.

Sedan dess har det gått åtta år. Men regeringen har fortfarande inte uppfyllt riksdagens krav.

Regeringens passivitet har lett till att prioriteringsarbetet fått en undanskymd roll i den statliga styrningen av hälso- och sjukvården, enligt en rapport från Riksrevisionen förra året. Riksrevisionen kritiserade att regeringen inte aktivt har fört ut riktlinjerna till sjukvårdshuvudmännen eller till dem som arbetar inom vården. Den krävde att regeringen konkretiserar riktlinjerna och för en bättre dialog med sjukvårdshuvudmännen.   Regeringen fick bakläxa  Tidigare i år gav även en enig riksdag regeringen bakläxa för att den struntat i att följa upp riksdagens beslut om prioriteringar i vården.

I ett tillkännagivande krävde riksdagen att regeringen dels följer upp riksdagens riktlinjer från 1997, dels rapporterar om resultatet av uppföljningen till riksdagen.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är självkritisk och medger att det är dags för regeringen att agera.

- Det här är en mycket viktig fråga. Jag delar Riksrevisionens bedömning att staten nu måste följa upp riksdagens prioriteringsbeslut och se till att det blir verkställt.

Därför kommer Socialstyrelsen under hösten få i uppdrag av regeringen att följa upp riksdagens prioriteringsbeslut. Avsikten är att undersöka hur landstingen/regionerna har arbetat med prioriteringsfrågorna.

- Vi behöver också se över om det behövs ytterligare nationellt stöd för prioriteringsarbetet ute hos sjukvårdshuvudmännen, säger Ylva Johansson.

Ingen väg ur ekonomiska problem  I budgetpropositionen för 2006, som presenterades den 20 september, skriver regeringen att prioriteringar "inte får tas som intäkt för att begränsa den offentliga sjukvården" utan att denna "skall behandla alla som är i behov av vård".

Regeringen skriver vidare:  "Arbetet med prioriteringar får inte ersätta det nödvändiga arbetet med att förbättra produktiviteten inom sektorn, ej heller utgöra en väg ut ur ekonomiska problem."

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev