Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ministern vill ha avknoppningsakademi

Publicerad: 29 augusti 2007, 10:44

Socialminister Göran Hägglund (kd) vill inrätta en central avknoppningsakademi. Dit ska läkare, sjuksköterskor och andra i vården som vill starta eget kunna vända sig för att få råd och stöd.


– Förslaget är inte färdigt. Men detta är en tanke vi diskuterar i socialdepartementet, säger Göran Hägglund till Dagens Medicin.

I höstbudgeten avsatte regeringen 40 miljoner kronor under 2007 för ett avknoppningsstöd. Pengarna ska användas för att ”stödja vårdpersonal som vill ta över driften av verksamhet”.

I februari tillsatte socialdepartementet en intern arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag om hur avknoppningsstödet bör se ut och hur pengarna kan användas.

Kommer att ha flera uppgifter
Socialministern lanserar nu alltså tanken på det som han kallar en ”av­knopp­nings­akademi”.

– Tanken är att den ska kunna fungera som ett kunskaps­center när det gäller avknoppning av verksamheter. Akademin ska vara en hjälp för dem i vården som vill knoppa av, säger Göran Hägglund.

Att ge stöd och råd och upplysningar kan bli en uppgift för akademin. Att finansiera lån kan bli en annan uppgift.

Flera har varnat för problem
En av de frågor arbets­gruppen på socialdepartementet grunnar över är om lagen om offentlig upphandling, lou, kan vara ett hinder för avknoppningsstödet. Det gäller att hitta en balans där stödet stimulerar nya ak­törer, utan att vissa personer får sådana fördelar att det strider mot lagen om offentlig upphandling.

Tre av vårdfacken har tidigare varnat för att avknoppningsstödet kan leda till problem, se Dagens Medicin nr 44/06.

Läkarförbundet efterlyser ett stöd som är konkurrensneutralt. Vårdförbundet vill ha ett stöd som uppmuntrar nya vårdidéer och inte bara cementerar gamla vårdstrukturer med personalen som ny ägare. Sjukgymnastförbundet varnar för att ett statligt avknoppningsstöd får begränsade effekter, eftersom det är landstingen som har makten över hur vården läggs ut på entreprenad.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev