Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Minskade luftföroreningar skulle rädda hundratals liv

Publicerad: 28 Oktober 2002, 12:30

Antalet dödsfall i bland annat hjärt-kärlsjukdomar i Göteborg och Stockholm skulle minska med omkring 330 personer per år om partikelhalten i luften minskade. -Det är ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken, säger Bertil Forsberg, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet.


Han är projektledare för den svenska gruppen inom Apheis, Air Pollution and Health, a European Information System. Apheis bildades 1999 för att sammanställa kunskap och informera beslutsfattare och medborgare i Europa om luftföroreningarnas beräknade effekter på folkhälsan.  Bertil Forsberg. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Bertil Forsberg. Foto: Anders Kallersand.  Nyligen presenterade Apheis en undersökning som visade att antalet akuta hjärtpatienter i sju europeiska storstäder och Nederländerna ökar under de dygn då partikelhalterna, från framför allt uppvärmning och trafik, i utomhusluften är förhöjd.  I dag, tisdagen den 29 oktober, presenterar Apheis en studie av hur dessa luftpartiklar påverkar sjukdomar och dödlighet. I analysen ingår 19 städer med totalt ungefär 32 miljoner invånare i tättbefolkade områden i Europa och Israel.  I samtliga städer har det så kallade PM10 mätts, det vill säga mängden partiklar som är mindre än 10mikrometer i utomhusluften.  100 sparade liv per år i Göteborg  En delstudie visar att omkring 5 500 liv kan räddas varje år i de 19 städerna om halten av partiklar i luftföroreningarna kan minskas med 5mikrogram per kubikmeter luft.  Beräkningarna bygger på samband mellan partikelhalt och dödlighet som har konstaterats i två stora studier med långtidsuppföljningar i USA. Apheis har tillämpat dessa samband på lokala data om föroreningshalter, befolkning och dödlighet.  Om Stockholmsområdet med 1,16 miljoner invånare sänker halten av partiklar med 5 mikrogram per kubikmeter luft skulle antalet dödsfall i bland annat hjärt-kärlsjukdomar minska med 230 varje år. För Göteborgs del, med 460 000 invånare, skulle den minskade partikelhalten leda till att 100 liv kan sparas varje år. London, med 7,2 miljoner invånare, räknar med att på samma sätt minska dödligheten med 1 200 dödsfall per år.  - När halterna går upp ökar dödligheten momentant. 15-30 procent av den totala effekten utgörs av extra dödsfall inom några veckor. Vi har i Sverige hittills visat korttidseffekter. För att beskriva långtidseffekterna för dödligheten finns bara amerikanska studier, säger Bertil Forsberg.  Svenska städer bra exempel  Luftföroreningarna kan minskas på olika sätt. När Dublin förbjöd koleldning i enskilda bostäder minskade partikelhalten dramatiskt, och Göteborg har sedan 1960-talet reducerat några av luftföroreningarna mellan fem och tio gånger genom att bland annat införa fjärrvärme och renare fordon.  - Svenska städer är bra exempel på att luftkvaliteten kan vara relativt god trots att levnadsstandarden är hög med varma hus och mycket trafik, kommenterar Bertil Forsberg.  Han betonar att just Apheis-rapporterna är beräkningar, som bygger på resultaten i de amerikanska långtidsuppföljningarna.  - Apheis är ett informationssystem. Vi bedriver inte egen forskning utan sammanställer information som redan har tagits fram på olika håll, säger Bertil Forsberg.

Carin Mannberg-Zackari

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev