Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Minst två år innan riktlinjer är färdiga

Publicerad: 5 mars 2008, 11:44

Såväl nya riktlinjer från Social­styrelsen som ett uppdaterat nationellt vårdprogram är på väg på lungcancerområdet. Men det dröjer – riktlinjerna blir klara först 2010.


Under fjolåret presenterades Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och behandling av prostata-, bröst- och kolorektalcancer, se Dagens Medicin nr 12/07.

Nu står lungcancer på tur. Lena Weilandt är projektledare för arbetet på Socialstyrelsen.

- I mitten av februari hade vi ett första expertmöte där ett stort antal sakkunniga förde en öppen diskussion om situationen i landet på lungcancerområdet. Nu inleds en fas där vi kommer att samla information och identifiera problemområden där det finns behov av beslutsstöd i form av nationella riktlinjer. Det kan handla om områden där det finns kvalitetsbrister, praxisskillnader eller oklarheter när det gäller kostnad och nytta för olika behandlingar. Det blir en utmaning att utveckla en ny modell för att avgränsa områden för riktlinjerna och verkligen hitta de viktigaste och mest angelägna frågorna, säger hon.

- Utifrån detta räknar vi senare under våren med att kunna rekrytera de medicinska experterna till fakta­arbetet, som kommer att påbörjas i höst. Nu i vår kommer vi också att inleda en dialog med sjuk­vårds­huvud­män och patientorganisationer. I april är vi antagligen klara med ämnesavgränsningarna för riktlinjearbetet, säger Lena Weilandt.

Hon räknar med att riktlinjerna blir färdiga 2010. Det kommer inte att bli fråga om vårdprogramsliknande riktlinjer, men Svenska lungcancergruppen har beslutat att uppdatera det nationella vårdprogrammet för lung­cancer från 2001 parallellt med Socialstyrelsens rikt­linje­arbete.

- Vår förhoppning är att vårt arbete i vissa delar kan gå hand i hand med deras, säger Lena Weilandt.

Enligt Gunnar Wagenius, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i Svenska lungcancergruppen, är behovet av ett uppdaterat nationellt vårdprogram stort.

- Vi har i lung­cancer­gruppen talat om detta under en längre tid, men kom fram till att det antagligen blir mest effektivt att uppdatera det nationella vårdprogrammet parallellt med Social­styrelsens riktlinjearbete. Det har hänt oerhört mycket på lungcancerområdet på senare tid, både på behandlings- och diagnossidan, så behovet av ett uppdaterat nationellt vårdprogram är stort, säger Gunnar Wagenius.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev