Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Miss med lag på väg att rättas till

Publicerad: 7 Oktober 2002, 08:52

Prissättningen av de så kallade fria förbrukningsartiklarna bör vara Läkemedelsförmånsnämndens ansvar. Det föreslår den arbetsgrupp som på regeringens begäran utrett frågan om prissättning av läkemedel och andra produkter inom läkemedelsförmånen.


Genom en miss i formuleringen av den nya lagen om läkemedelsförmåner råder för närvarande fri prissättning på de så kallade fria förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna, exempelvis sprutor, kanyler och glukosmätare till diabetiker.  Läkemedelsförmånsnämndens generaldirektör, Ann-Christin Tauberman, befarar att det kan dröja upp till ett år innan felet rättas till, se även Dagens Medicin nr 40/02.  Men en lagändring kan redan vara på gång. En arbetsgrupp fick i mars i år i uppdrag att utreda om det nuvarande förfaringssättet för prissättning av produkter inom läkemedelsförmånerna fungerar tillfredsställande eller på något sätt bör förändras.  Gruppen föreslår i en promemoria som presenterades förra måndagen, den 30 september, att Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, får hela ansvaret för prissättning av läkemedel och produkter inom läkemedelsförmånen - inklusive de fria förbrukningsartiklarna.  Landsting ska få inflytande  Arbetsgruppen har diskuterat möjligheterna för landstingen att förhandla om priserna direkt med läkemedelsföretagen antingen före eller efter LFN:s beslut. Då sådana förhandlingar enligt arbetsgruppen skulle vara både kostnadskrävande och orättvisa rekommenderar man i stället att landstingen får inflytande över prissättningen genom att delta i LFN:s löpande arbete.  Landstingsförbundets representanter reserverar sig dock mot detta förslag.  Pris kan beviljas automatiskt  I prisförhandlingarna med läkemedelsföretagen bör LFN enligt arbetsgruppen ta hänsyn till aspekter som läkemedlens medicinska effekt, hälsoekonomiska värde och förväntade försäljningsvolym. Däremot bör ett läkemedels eventuella miljöpåverkan inte beaktas - ett läkemedel som på grund av negativa miljöeffekter fått ett lågt pris skulle då på grund av reglerna om generiskt utbyte riskera att få stor spridning och därmed påverka miljön ytterligare.  I uppdraget till arbetsgruppen ingick också att reda ut om prissättningen på generiska och parallellimporterade läkemedel kan förenklas.  Arbetsgruppen föreslår därför att LFN med automatik ska bevilja det pris som begärs för sådana läkemedel, förutsatt att det begärda priset inte överstiger priset för det dyraste utbytbara läkemedlet som redan ingår i läkemedelsförmånen.  På samma sätt föreslås också att ändringar av priser som tidigare fastställts, både vad gäller höjningar och sänkningar, ska beviljas om det nya priset är detsamma eller lägre än priset för det dyraste utbytbara läkemedlet.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev