Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Misshandel av spädbarnbarn ska tacklas i Stockholm

Publicerad: 17 Juni 2008, 12:56

Ökad kunskap hos vårdpersonalen kan rädda de minstas liv. I dag väntas Sveriges första vårdprogram kring spädbarnsmisshandel antas av Stockholms läns landsting.


Spädbarnsmisshandel är en diagnos så full av ångest att vårdpersonalen ofta värjer sig. Det säger Olof Flodmark, verksamhetschef vid neuroradiologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Han är sammankallande i den så kallade Mio-gruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, ett tvärvetenskapligt nätverk av experter kring barnmisshandel. På uppdrag av Stockholms läns landsting har Mio-gruppen nu tagit fram Sveriges första vårdprogram kring spädbarnsmisshandel.

I dag på eftermiddagen behandlas det av hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet är att öka kunskapen hos vårdpersonalen för att upptäcka barnen i tid, helst innan misshandeln är ett faktum.

Vårdprogrammet ”Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn” riktar sig till alla i vården som kommer i kontakt med barn samt polis, åklagare och socialtjänst. Det är skrivet så att det kan användas av alla landsting och regioner. Förhoppningen är att vårdprogrammet, som innehåller konkreta råd och riktlinjer för hur man ska agera, ska spridas över hela landet.

– Spädbarnsmisshandel är mycket vanligare än vi tror. Diagnosen är tabubelagd och i stället använder vi oss av en massa andra symtomdiagnoser som inte känns lika farliga. Kunskap är nyckeln för att förhindra tragedier, säger Olof Flodmark.

Vårdprogrammet rekommenderar att särskilda child protection team, CPT, efter brittisk modell inrättas vid landets alla regionsjukhus. Tanken är att de ska ta över det medicinska ansvaret för patienterna, samordna sjukhusets misshandelsutredning och sammanställa resultaten för att bygga upp en kunskapsbank. CPT ska även ansvara för forskning och utbildning.

Olof Flodmarks förhoppning är att landets första child protection team ska bli verklighet på Astrid Lindgrens barnsjukhus under nästa år.

Vårdprogrammet finns att hämta här

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev