Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Monoklonal antikropp mot cancer förbättrade ledgångsreumatism

Publicerad: 17 Juni 2004, 08:54

Två behandlingar med Mabthera (rituximab), ett läkemedel mot lymfom, gav en förbättring för patienter med kronisk reumatoid artrit. Förbättringen varade i närmare ett år. Det visar en studie i torsdagens utgåva av New England Journal of Medicine.


I en tidigare öppen studie visade det sig att patienter med reumatoid artrit, RA, fick långvariga förbättringar efter att ha behandlats med rituximab. Denna monoklonala antikropp är godkänd för behandling av CD20-positiva diffusa storcelliga B-cellslymfom och stadium III-IV follikulära lymfom som är resistenta mot kemoterapi. Behandlingen är också godkänd för patienter som fått återfall efter kemoterapi.  För att bekräfta fynden från den öppna studien testades rituximab ensamt och i kombination med metotrexat eller cyklofosfamid i jämförelse med enbart metotrexat. I studien ingick 161 patienter som trots metotrexatbehandling hade aktiv RA.  Patienterna delades in i fyra grupper: enbart metotrexat (kontrollgrupp), enbart rituximab, rituximab plus cyklofosfamid samt rituximab plus metotrexat. Rituximab gavs med en infusion dag 1 och 15. En utvärdering av patienternas symtom gjordes efter 24 veckor och en andra utvärdering gjordes efter 48 veckor.  Patienter från 26 centra i elva länder deltog i studien som leddes från Centre for Rheumatology, University College London, Storbritannien.  En patient bedömdes ha svarat på behandlingen om symtomen förbättrats minst 20, 50 och 70 procent, enligt kriterier från ACR, American College of Rheumatology. Studiens primära endpoint var en förbättring med 50 procent.  Efter 24 veckor uppfyllde 13 procent av patienterna i kontrollgruppen kraven på förbättring med minst 50 procent. Av dem som fått enbart rituximab var andelen 33 procent, för rituximab plus cyklofosmamid 41 procent och för rituximab plus metotrexat 43 procent. De två senare förändringarna var statistiskt säkerställda.  Efter 48 veckor var andelen 5 procent, 15 procent, 27 procent respektive 35 procent. Även här var de två senare skillnaderna signifikanta.  Författarna sammanfattar sina fynd med att två infusioner av rituximab kan åstadkomma bestående signifikanta förbättringar hos patienter med reumatoid artrit som är aktiv trots behandling med metotrexat. Behandlingen ger en klinisk förbättring som kan mätas både efter 24 veckor och 48 veckor.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev