Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Möte för kortad sjuktid dröjer ofta över två år

Publicerad: 15 augusti 2006, 12:25

Avstämningsmöten är en av de viktigaste insatserna för att förkorta sjukskrivningar. Men nu visar en utvärdering att det första mötet för hela 20 procent av de sjukskrivna hålls mer än två år efter att de blivit sjuka.


- Vårt mål var att hälften av de avstämningsmöten vi planerat genomföra skulle äga rum inom 90 dagar, men det är bara att inse att vi inte klarar det. Det är klart att det inte är bra. Ju längre man går sjukskriven innan insatser sätts in desto längre ifrån arbetslivet kommer man, säger Birgitta Målsäter, avdelningschef vid Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm.

Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, ser allvarligt på de sena avstämningsmötena.  - Att det ser så illa ut, det trodde jag inte. Vi tycker att mötena är bra. Men eftersom de tar mycket tid från redan hårt pressade allmänläkare är det viktigt att de hålls inom två till tre månader, säger han.

Vill prioritera vissa grupper  En orsak till de sena mötena är att Försäkringskassan har ett "berg" av sjukskrivna att beta av. Benny Ståhlberg tycker därför att mötena med personer som kan befaras vara på väg in långa sjukskrivningar ska prioriteras, även om det innebär att andra kan få vänta ännu längre.  - Man borde fokusera på snabba möten, till exempel med dem som har diffus värk och utmattningsdepression. Där vet vi att risken för långa sjukskrivningar är mycket stor, säger Benny Ståhlberg.

Det är i en återrapportering till regeringen av hur Försäkringskassan arbetat med sjukskrivningarna under januari till maj som avstämningsmötena för första gången har granskats. Resultatet visar att endast 9 procent av mötena hölls inom 90 dagar och inte ens vart tredje möte inom ett halvår.

Över fyra års väntan på möte  Det är Försäkringskassan som ansvarar för att mötet, där den sjukskrivna, sjukskrivande läkare, handläggare från Försäkringskassan samt arbetsgivare kan delta, blir av. Syftet är att den sjukskrivnas medicinska tillstånd, arbetsförmåga och möjlighet till rehabilitering ska klargöras.

På så sätt ska återgången till arbetsmarknaden påskyndas. Men granskningen visar att det första mötet i 4 procent av fallen sker efter mer än fyra års sjukskrivning.  Hur meningsfullt är ett avstämningsmöte efter fyra års sjukskrivning?  - Även efter fyra år är det meningsfullt, även om det är bättre om mötet sker mycket tidigare. Men metoden, att man samlas och ser över stegen tillbaka till arbete, är bra oavsett när under sjukskrivningen den används, säger Birgitta Målsäter.

Ett sätt att mäta effektiviteten hos avstämningsmötena är att se hur arbetsförmågan förändrats hos de sjukskrivna som deltagit. Försäkringskassans undersökning visar att 65 procent av dem som deltagit i avstämningsmöte hade oförändrad arbetsförmåga tre månader efter mötet.

För 31 procent hade arbetsförmågan ökat, medan 4 procent hade en minskad arbetsförmåga. Först efter ett år efter mötet var det en majoritet av mötesdeltagarna, 53 procent, som hade en ökad arbetsförmåga.

Mål om 90 000 möten per år  Trots det oklara resultatet anser Birgitta Målsäter att avstämningsmötena är viktiga.  - Det är första gången vi mäter det här så det finns inga jämförelsetal, därför är det svårt att säga hur effektiva mötena är. Men det vi vet är att mötet är en jätteskjuts för den sjukskrivne och ger en kompetens­överföring mellan till exempel läkare och försäkringshandläggare.

Hittills har Försäkringskassan inte lyckats få till stånd de 90 000 årliga avstämningsmöten som tidigare har satts upp som mål, se Dagens Medicin nr 33/05. Men på den punkten ser man ut att lyckas i år. Mellan januari och maj i år hölls  45 990 möten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News