Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

MPO ytterligare en indikator för hotande infarkt och hjärtdöd

Publicerad: 8 September 2003, 08:35

Till tidigare biomarkörer för ökad risk för hjärtinfarkt och hjärtdöd vill forskare nu lägga MPO, ett enzym, som oberoende av andra markörer gav en indikation på hotande försämring av kranskärlssjukdom. Fyndet publiceras i en kommande utgåva av tidskriften Circulation.


I förloppet vid kranskärlssjukdom ingår bland annat PMN, polymorfonukleära neotrofiler, en form av vita blodkroppar. Dessa blodkroppar ger från sig så kallat MPO, myeloperoxidas, ett protein som tidigare mest ansetts vara ett enzym som dödar mikroorganismer. Men senare forskning har också pekat på att enzymet också spelar en aktiv roll vid ateroskleros, bland annat genom att det oxiderar LDL-kolesterol samt att det gynnar destabilisering och rupturer av aterosklerotiska plack.  För att utvärdera om halten MPO kan förutsäga risken för försvårad kranskärlssjukdom, gjorde forskare vid bland annat Hamburgs universitet i Tyskland en studie på 1 090 patienter med akut kranskärlssjukdom. Förekomst av död och hjärtinfarkter följdes upp under sex månader.  Halterna av MPO kunde inte bindas samman med andra markörer eller riskfaktorer, som troponin T, C-reaktivt protein eller förändringar av ST-sträckan i EKG.  Men hos patienter med förhöjda nivåer av MPO, mer än 350 mikroliter per liter, vilket en knapp tredjedel av patienterna hade, sågs en mer än fördubblad risk för död och hjärtinfarkt.  Särskilt väl indikerades högriskpatienter bland dem som hade trponin T-nivåer under 0,01 mikroliter per liter. Hos dessa innebar högt MPO mer än sju gångers riskökning.  I en statistisk analys visade forskarna att MPO, troponin T, C-reaktivt protein, tillväxtfaktorn VEGF och löslig CD40-ligand, som ger ett mått på aktiverade T-celler, alla oberoende av varandra kunde förutspå risken för hjärtinfarkt och död.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev