Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Myndigheter talar med olika tungor i legitimationsfrågor

Publicerad: 27 november 2007, 11:55

LEDARE Dagens Medicin har tidigare uppmärksammat det allvarliga i att Socialstyrelsen och HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, gjort olika medicinska bedömningar i enskilda ärenden som behandlats av HSAN.


Eftersom Socialstyrelsen i det närmaste slutat anmäla enskilda yrkesutövare till HSAN har risken för ytterligare fall av skilda medicinska bedömningar minskat med automatik. De ärenden som Socialstyrelsen numera anmäler till HSAN rör i nästan alla fall legitimationsfrågor och ifrågasatt förskrivning av läkemedel.

Men även i sådana ärenden finns exempel där de två myndigheterna talar med olika tungor. Två aktuella exempel visar en tydlig skillnad i de båda myndigheternas syn på vad som ska hamna utanför gränsen för legitimationen.

Socialstyrelsen och hsan är satta att tolka regler och förordningar i praktiken. Kommer de fram till helt olika slutsatser i enskilda fall skapas osäkerhet för legitimerade yrkesutövare. Detta är inte acceptabelt.

I två ärenden (läs ärendena nedan) som avgjordes i HSAN den 20 november ville Socialstyrelsen återkalla sjuksköterskors legitimationer.

I båda fallen tillbaka­visade HSAN Socialstyrelsens propåer.

Socialstyrelsens anmälningar och besluten i de två ärendena understryker svagheter i nuvarande regelverk och tillsyn över landets legitimerade yrkesutövare.

Företrädare för HSAN har i olika sammanhang pläderat för att HSAN åter blir en del av Socialstyrelsen. Oavsett om så blir fallet eller ej visar de två ärendena som beskrivs här att den nuvarande situationen är ohållbar. Sveriges legitimerade yrkesutövare i sjukvården är värda ett system som ger dem trygghet i yrkesutövningen.

Den som gör fel ska uppmärksammas och systemet ska uppmuntra till lärande så att fel inte upprepas. Men den som sköter sig ska inte pekas ut eller straffas orättfärdigt för att regelverket är otydligt.

Patientsäkerhetsutredningen har ett år på sig att formulera förslag till en bättre och tryggare ordning för legitimerade yrkesutövare.

Känner inte läkare, sjuksköterskor och andra med patientkontakter trygghet i sin egen yrkesutövning drabbar det ytterst patienterna och förtroendet för sjukvården.

Ledarredaktionen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News