Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mysteriet med de försvunna forskarna

Publicerad: 24 januari 2008, 14:13

Ju längre i forskar­karriären kvinnorna kommer, desto färre blir de. Otydlig karriärgång och diskriminerande strukturer är några möjliga orsaker. Nu utreder Region Skåne frågan.


Att kvinnorna blir färre och färre ju högre upp i forskningsvärldens hierarki man kommer är ett välkänt faktum. Men varför ser det egentligen ut så?

Det har Region Skåne bestämt sig för att ta reda på.

– Vi ser en väldigt tydlig trend. Det är fler tjejer än killar som får doktorandstöd, där är kvinnorna på stor framryckning, men det händer något efter disputationen. Det är fortfarande män som är forskningsgruppledare, säger Hannie Lundgren vid forsknings- och utvecklingsenheten i Region Skåne.

Tillsammans med medicinska fakulteten vid Lunds universitet har Region Skåne nu beslutat att starta ett projekt för att ta reda på vad det är som gör att fler kvinnor än män lämnar forskningen efter disputation och vad man kan göra åt det.

Ett skäl som ofta förs fram är att familjebildningen kommer emellan för kvinnorna. Men det tror inte Hannie Lundgren är hela sanningen.

– I dag så tar ju männen också mer ansvar för familjen. Då borde det finnas andra faktorer också som gör att kvinnor lämnar forskningen.

En sådan faktor skulle kunna vara den otydliga karriärgången, menar hon.

– Jag tror att kvinnor vill ha större trygghet, projektanställningar kan vara jobbigare för kvinnor. Män är mer riskbenägna.

I december presenterades den så kallade befattningsutredningen, som handlar om hur karriärgången inom akademin ska se ut i framtiden.

Utredare var Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt och prorektor vid Lunds universitet, som är inne på samma spår när det gäller varför kvinnor i högre grad än män lämnar forskningen.

– Ett skäl som jag kan se är den väldigt otydliga och ostrukturerade karriärgången under ytterst osäkra former, säger hon.

Att kvinnor fortfarande tar ut den absoluta majoriteten av föräldraledigheten tror hon gör att kvinnor är mer angelägna om att få en fast anställning.

– Och kvinnor ser de diskriminerande strukturer som finns inom akademin. Bland annat har ju Högskoleverket konstaterat att män har dubbelt så hög chans som kvinnor att bli professorer. Och det finns ju mycket forskning som visar att kvinnors meriter nedvärderas.

Bland de mer uppmärksammade studierna som visar på detta finns Agnes Wold och Christine Wennerås studie från 1997 som handlade om hur de sökande till forskningsassistenttjänster hos dåvarande Medicinska forskningsrådet bedömdes. Bland annat kom de fram till att kvinnliga sökande var tvungna att vara 2,6 gånger så produktiva för att uppfattas som lika produktiva som sina manliga kollegor.

Maria Erm, forskarassistent vid Hälsouniversitetet i Linköping och ordförande i det lokala Junior Faculty, ett nätverk för framtida forskningsledare som finns vid alla medicinska fakulteter i landet, tror också att mäns nätverk är en viktig faktor som gör det svårare för kvinnor att göra karriär.
när sex institutioner inom Hälso­universitetet nyligen slogs samman till två fick en av dem tre män i toppen, berättar hon.

– Nästan alla viktiga poster har sedan gått till män.

I befattningsutredningens betänkande Karriär för kvalitet föreslår Ann Numhauser-Henning bland annat att en tvåårig postdoktorsanställning införs som ett första tydligt karriärsteg efter doktorsexamen och att forskarassistenttjänster ersätts av tjänster som biträdande lektor, en fyraårig anställning som om den genomförs framgångsrikt ska leda till befordran och fast anställning.

– Jag tror att det är bra för båda könen, men inte minst för kvinnor. Det blir en mer transparent karriär­väg. Dagens upprepade tidsbegränsade anställningar ger utrymme för att handplocka personer utifrån informella kontakter, vilket missgynnar kvinnor.

I övrigt råder Ann Numhauser-Henning kvinnor som vill göra forskarkarriär att ha tilltro till sig själva och att orientera sig i vad som ses som meriterande inom forskar­världen.

– Det gäller att inte falla i fällan av att vara en duktig flicka och i alltför hög grad ägna sig åt utbildning och administration.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev