Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

När på året man är född påverkar självmordsmetoden

Publicerad: 23 augusti 2002, 12:06

Val av självmordsmetod eller om man har en morgonpigg eller kvällspigg läggning påverkas av när på året man är född. Det visar studier vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Forskarna tror att förklaringen är säsongsbundna miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av fostret på olika sätt.


Självmordsoffer som är födda mellan februari och april väljer oftare att ta livet av sig genom hängning. Personer födda under hösten, däremot, föredrar "lugnare" metoder, som förgiftning eller att andas in bilavgaser.  Dessutom är personer som är födda under vinterhalvåret oftare morgonpigga och söker i högre grad sensationer och äventyr under tonåren än dem som föds under sommarhalvåret.  Enligt forskarna kan förklaringen vara att fosterlivet påverkas olika under olika årstider, beroende på säsongsvariationer av olika miljöfaktorer.  - Personlighetsdrag och impulsivitet, men även psykisk sjukdom hos människan är knutna till halterna av olika transmittorsubstanser i hjärnan. Mycket tyder på att utvecklingen av dessa transmittorsystem - och därmed personligheten - delvis grundläggs redan under fosterlivet, säger Jayanti Chotai, överläkare vid psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  Jayanti Chotai har i samarbete med kollegor från bland annat Spanien och Italien i olika studier undersökt hur karaktärsdrag, temperament, men även utvecklingen av psykisk sjukdom och val av självmordsmetod, påverkas av vilken tid på året man är född.  Studierna har bland annat visat att personer födda mellan februari och april har betydligt lägre omsättning av transmittorsubstansen serotonin i hjärnan, jämfört med personer födda under övriga delar av året.  Låga serotoninhalter har sedan tidigare kopplats till val av våldsammare självmordsmetoder, men även till impulsiva, äventyrslystna och aggressiva personlighetsdrag.

För att undersöka sambandet närmare granskade Jayanti Chotai och hans kollegor 1466 personer i Västerbotten som hade begått självmord mellan åren 1952 och 1993.  Uppgifterna visar att bland personer som inte hade haft kontakt med psykiatrisk vård och som var födda mellan februari och april, hade 45 procent valt att ta sitt liv genom hängning, jämfört med 33 procent bland dem som var födda under resten av året. När det gäller "lugnare" självmordsmetoder, som förgiftning eller inandning av bilavgaser, var siffrorna de omvända: 16 procent jämfört med 30 procent.  - Det här tyder på att det finns säsongsbundna miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av serotoninsystemet under fosterlivet på olika sätt, säger Jayanti Chotai.  Studierna om variationer i personlighet i relation till födelsemånaden kan även kopplas till produktionen av andra transmittorsubstanser. Ett personlighetsdrag med hög grad av utforskande och äventyrslysten attityd och i viss mån även impulsivitet, även kallat novelty seeking, kan kopplas till både omsättningen av transmittorsubstansen dopamin i hjärnan och till vid vilken tid på året man är född.  Studier av flera tusen personer i Västerbotten har visat att tonåringar som var födda under vinterhalvåret, hade betydligt högre grad av "novelt seeking", jämfört med dem som var födda under sommarhalvåret. I gengäld avtog detta beteende snabbare med åldern hos de vinterfödda, jämfört med dem som var födda på sommaren.  - Olika personlighetsdrag är inte lika lätta att knyta till halterna av olika transmittorsubstanser, men sannolikt finns det en växelverkan mellan omsättningen av dopamin och serotonin som är avgörande för utvecklingen av egenskaperna, säger Jayanti Chotai.  Även omsättningen av transmittorsubstansen melatonin, som gör att man blir trött vid stigande halter, kan kopplas till vilken tid på året man är född. Det är känt att morgonpigga har en annan dygnsrytm för melatonin än kvällspigga. Hos morgonpigga sjunker melatoninnivåerna av någon anledning tidigare på morgonen och ökar tidigare på kvällen.  - Precis som omsättningen av serotonin och dopamin tror vi att dygnsrytmen för melatonin formas redan under fosterlivet. Denna dygnsrytm påverkas av mammans melatoninrytm, vilket gör att tiden på året som barnet genomgår sitt fosterliv och tiden som nyfödd påverkar hur melatoninrytmen blir, säger Jayanti Chotai.  Varför halterna av olika transmittorsubstanser i hjärnan hos vuxna varierar bland personer som är födda vid olika årstider vet forskarna inte.  Men det finns flera möjliga hypoteser. Bland annat utsätts den gravida kvinnan, och därmed fostret, för skiftande miljöpåverkan under olika årstider. Vissa infektioner är exempelvis vanligare under våren än under hösten. Moderns näringsintag, tillgång till solljus, rökvanor, samt stressframkallande omständigheter kan också variera under året.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev