Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Narkosläkare får mer inflytande

Publicerad: 2 april 2002, 12:32

Flera åtgärder ska locka tillbaka anestesiologer till Universitets-sjukhuset i Linköping. Bland annat ska anestesi- och intensivvårds- kliniken bilda en gemensam enhet med centraloperation. Anestesiologerna ska också få ett ökat inflytande över planeringen av operationerna.


För drygt ett år sedan sade tio anestesiologer upp sig från anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, se även Dagens Medicin nr 34/01. Orsakerna var framför allt missnöje med löner och arbetsmiljö.   För att stoppa flykten av läkare och sjuksköterskor, och locka tillbaka dem som redan lämnat sjukhuset, försöker sjukhuset nu förändra arbetssituationen.  Hittills har dock inga beslut fattats i frågan, enligt landstingsdirektör Arne Johansson och Johan Elfström, chef för medicin- och kirurgicentrum, under vilket anestesi- och intensivvårdskliniken lyder.  Men förändringar för att förbättra arbetssituationen ska helst vara genomförda vid halvårsskiftet, allra senast vid årsskiftet, betonar Arne Johansson.  - Det är också viktigt att inse att allt inte behöver ingå i samma rutin utan att vissa delar går att bryta ut, som dagkirurgi och polikliniska ingrepp, säger han.  Specialisering på olika områden  I det förslag som nu diskuteras ska anestesiologerna ingå som del i en specialistgrupp inom exempelvis ortopedi, hand- och plastikkirurgi, gynekologi eller urologi. Syftet är att  ge anestesiologerna en ökad tillhörighet, och att de också ska få ett större inflytande över planeringen.  Den nuvarande organisationen, med separat anestesi- och intensivvårdsklinik, har funnits sedan 1995 och Johan Elfström menar att det är dags för en förnyelse.  En tanke är att den nya sammanslagna enheten, med operation, intensivvård och anestesi, tillsammans bildar ett centrum, alternativt att alla opererande kliniker bildar ett centrum.   - Vi vill också att varje klinik ska ha en speciell processledare, en narkosläkare, som ska se till att det sker en samordning så att patientens väg från mottagning till operation går så snabbt som möjligt, säger Johan Elfström.  Modernisering av centraloperation  Parallellt med de förändringar som nu sker, startar också ett arbete för att på längre sikt förändra och modernisera centraloperation.  - Vi tillsätter en projektledare som ska leda arbetet med att se över vilket IT-stöd som behövs, hur organisationen kan förädlas och vilka de senaste hjälpmedlen är som kan behövas på operationssidan, säger Arne Johansson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev