Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nationell kommitté senaste förslaget i cancerplansdebatt

Publicerad: 29 november 2005, 18:05

Om den borgerliga alliansen tar över regeringsmakten 2006 införs en nationell cancerplan i Sverige. Det står klart sedan centerpartiet backat från sitt tidigare motstånd och nu också vill ha en nationell cancerplan.


De tre andra borgerliga partierna, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet, har under hösten krävt en nationell cancerplan, se Dagens Medicin nr 46/05.  Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) är skeptisk till kravet, men öppnade dörren för att möjligtvis tänka sig någon form av cancerplan i Dagens Medicin nr 47/05.

Hittills har centerpartiet, som starkt värnar det lokala självstyret, avvisat alla sådana tankar.

Motivet har varit att riksdagen inte bör gå in och reglera en diagnosgrupp. Dels därför att riksdagen inte har nödvändig medicinsk kompetens för att lyfta fram en utpekad diagnosgrupp framför andra, dels därför att ett sådant undantag skulle öppna dörren för att också andra diagnosgrupper ska regleras nationellt. I förlängningen skulle detta kunna leda till att stat och riksdag tar över regleringen av och ansvaret för vården från landsting och regioner.

"Har tagit intryck av rapporterna"  Nu omprövar centern sitt tidigare beslut.

- Vi har tagit intryck av rapporterna om att cancerpatienter får olika tillgång till livräddande behandling beroende på var de bor i landet. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor ska gälla. Om vi får för stora skillnader mellan olika delar av landet i en av våra största folksjukdomar måste vi göra något åt detta, säger Kenneth Johansson, centerpartiets sjukvårdspolitiske talesman, till Dagens Medicin.

Han medger att opinionstrycket har bidragit till att partiet nu gör avkall på sitt tidigare motstånd.

- Jag har lyssnat på mina kamrater i den borgerliga alliansen och landat på det här ställningstagandet efter att ha tänkt igenom frågan ett varv till.

Möjligt gemensamt förslag  Vid det senaste mötet gjorde ordföranden i alliansens välfärdsgrupp Maria Larsson (kd) klart att hon vill lyfta frågan om en nationell cancerplan som ett möjligt gemensamt borgerligt förslag inför valrörelsen 2006.

När alliansens välfärdsgrupp möts i morgon, torsdag den 1 december, kommer Kenneth Johansson att meddela allianskollegorna om centerns nya ställningstagande.

Centerns huvudförslag är att regeringen tillsätter en nationell cancerkommitté med ledamöter från staten, landstingen, kommunerna, forskningsvärlden och patientorganisationerna.

Kommittén ska ha tre huvuduppgifter:  -Att föreslå hur den svenska cancerforskningen kan stärkas och hur vårdutbildningarna ska utvecklas.  -Att samla fakta om befintliga cancerbehandlingar i Sverige och villkoren i olika landsting i ett öppet register som både patienter, vårdpersonal och sjukvårdshuvudmännen kan ta del av.  -Att skapa ett forum för diskussioner och förhandlingar mellan regering och landsting.

Detta forum är enligt centern det viktigaste inslaget.

Ska utbyta erfarenheter  I forumet ska landstingen och regionerna komma överens om en tydligare ansvarsfördelning inom cancervården. De ska överväga om skillnader mellan patienter i olika landsting ska utjämnas. Och de ska utbyta erfarenheter om bästa sätt att behandla och bemöta cancerpatienter.

- Bara att sjukvårdshuvudmännen sitter vid samma bord och gör en genomlysning där man jämför vården kommer man långt med, hävdar Kenneth Johansson.

Och vad krävs om inte diskussioner och jämförelser räcker?

- Då får regering och riksdag överväga om det krävs nationella beslut.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev