Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nationella taxan fasas ut till 2019 enligt nytt förslag

Publicerad: 7 november 2012, 07:30

Privatläkare och sjukgymnaster som ersätts enligt den nationella taxan ska efter 2018 ingå i and­ra ersättningssystem. Taxan ska ­fasas ut, enligt ett förslag som lämnas till regeringen i dag onsdag.


Patientens bästa, kvaliteten och EU-rätten står i fokus för förslaget att avveckla den nationella taxan.

Ersättningsmodellen omfattar runt 1 500 privatpraktiserande sjukgymnaster och 1 000 läkare som får ersättningen per patient enligt en fastställd taxa.

Systemet har ifrågasatts länge och EU anser bland annat att det strider mot fördraget om fri konkurrens.

På regeringens uppdrag lämnar Mona Boström, tidigare bland annat landstingsdirektör i Stockholm, nu ett förslag om systemets framtid.

Det innebär att taxan fasas ut under sex år för att helt upphöra den 31 december 2018. Under tiden ska landsting och regioner utveckla nya system som inkluderar de verksamheter som nu ingår i taxan. Det kan handla om att de blir del av ett vårdval eller att landstingen upphandlar den aktuella vården.

– Landstingen har i dag för liten kunskap om vad sjukgymnaster och läkare inom taxan gör. Nu får de ett stort ansvar för att titta på vilka vårdbehov de tillgodoser, vilken kompetens de har och på vilket sätt verksamheten kan utvecklas och användas, säger Mona Boström.

Hon föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting får ansvar för ett särskilt genomförandestöd för utfasningen. Under 2015 ska dessutom en särskild ”kontrollstation” granska hur övergången går.

– Det är viktigt att arbetet görs med patientens bästa för ögonen men också att vårdgivarna bemöts på ett schyst sätt. De ska ha en rimlig chans att gå över i nya system.

Under övergångstiden ska verksamheterna bli skyldiga att redovisa kvalitet på samma sätt som all annan vård, exempelvis rapportera till kvalitetsregister och följa vårdprogram. Ett krav som inte finns i dag.

Sedan 2009 kan en taxemottagning överlåtas till någon annan. Till och med 2011 hade 174 sjukgymnaster och 122 läkare utnyttjat denna möjlighet, trots att taxans framtid är oviss. Priserna vid överlåtelserna varierade från 20 000 kronor till 3 miljoner.

Men från den 31 december 2013 tas möjligheten till överlåtelser bort.

– Är man en professionell och duktig läkare eller sjukgymnast så kommer man ju även fortsättningsvis att vara efterfrågad och ha patienter, men få ersättning enligt and­ra principer.

Att ersätta dagens system med ett nytt var enligt Mona Boström allt för komplext. Även om det kliade i fingrarna på henne att försöka.

– Men det blev för krångligt och svårt. Och man kan ifrågasätta varför vi ska ha ett system som inte går i takt med sjukvården i övrigt. Med parallella system försvåras även landstingens planerings- och uppföljningsansvar, säger Mona Boström.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev