Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nationella taxan ska göras om

Publicerad: 25 februari 2008, 07:21

(Uppdaterad 19.12) Regeringen ger EU-kommissionen rätt: Systemet med privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster på den nationella taxan strider mot EG-fördraget och ska förändras.


Det är innebörden i det svar som regeringen fredagen den 22 februari lämnade till EU-kommissionen.

EU-kommissionen har ifrågasatt det svenska systemet med att landstingen har samverkansavtal med privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Samverkansavtal som ger rätt till en nationellt fastlagd taxa, utan att andra läkare och sjukgymnaster har möjlighet att konkurrera om etableringarna.

I sitt svar erkänner regeringen att det svenska systemet strider mot EG-fördragets grundläggande principer om icke-diskriminering och insyn.

– Kommissionen har haft relevanta invändningar mot det system för samverkansavtal som Sverige haft under många år, kommenterar socialminister Göran Hägglund (kd) i ett pressmeddelande.

Regeringen planerar nu att i två steg ändra systemet, så att det inte längre strider mot EG-rätten.

■ I ett första steg ska regeringen ”snarast möjligt” lägga ett lagförslag till riksdagen. Ett lagförslag som antingen förbjuder landstingen att ge läkare och sjukgymnaster nya samverkansavtal på nationella taxan, eller som kräver att sådana samverkansavtal bara upprättas på ett ”transparent och icke-diskriminerande” sätt. Ett sådant öppet ansökningsförfarande ska i så fall även gälla om läkare eller sjukgymnaster vill överlåta sin praktik till någon annan, så kallad ersättningsetablering.

■  I ett andra steg ska regeringen ge utredningen Patientens rätt i vården ett tilläggsdirektiv om att ta fram förslag som kan ersätta dagens lagstiftning om samverkansavtal.

Regeringen poängterar att det är viktigt att förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet inte hastas fram. En övergångslösning får därför inte drabba patienterna, utan de ska även i fortsättningen ha tillgång till små privata vårdgivare.

Förtydligande:

En tidigare verion av denna artikel hade rubriken "Nationella taxan skrotas". Detta är inte korrekt, då det nationella taxesystemet inte försvinner, utan görs om för att passa EU:s krav. Dagens system med den nationella taxan blir alltså inte kvar i sin nuvarande form.

Relaterat material

Privatläkare slåss för ersättningsetablering

EU-tvist hotar taxeläkare

Privatpraktiker: "Det här kommer som ett dråpslag"

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev