Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nätläkarna vill se en fördjupad utredning

Publicerad: 14 januari 2020, 13:07

Foto: Thinkstock

Sveriges tre största digitala vårdgivare säger nej till flera av förslagen i Göran Stiernstedts utredning Digifysiskt vårdval. Bland annat rekommendationen om att nätläkare ska kunna erbjuda fysisk vård.

Ämnen i artikeln:

KryMin DoktorDoktor.seDigital vårdSKR

Malin Wernström

malin.wernstrom@dagensmedicin.se


”Konsekvenserna av ett sådant förslag skulle i praktiken innebära att en försämring i tillgänglighet för patienterna, främst i de delar av landet som är glest befolkade.”, skriver Kry, Min Doktor och Doktor.se i ett gemensamt remissvar på Stiernstedts utredning. 

De menar att förslaget på sikt skulle leda till att glesbygden på så vis skulle förlora tillgången till både fysisk och digital vård.

Nätläkarna sätter sig också emot att patienter ska behöva knytas till en namngiven läkare.

”Med nuvarande och förmodad framtida kompetensförsörjning kommer det inte att vara möjligt för alla invånare att ha en namngiven, fast läkare”, skriver de i remissvaret.

Förslaget om lagstadgad listning och att begränsa tillfälliga besök hos annan vårdgivare menar de kraftigt skulle begränsa friheten för patienten att välja vårdgivare.

Däremot ställer de sig positiva till rekommendationen om gemensamma ersättningsprinciper och om en grundläggande översyn av det så kallade riksavtalet.

Med anledning av Stiernstedts utredning har Kry, Min Doktor och Doktor.se låtit göra en egen skuggutredning. Där har de bland annat ställt frågan till personer i åldersgruppen 18 till 79 år vad de anser är viktigast när de söker primärvård. 49 procent av deltagarna hade svarat att den medicinska kvaliteten var viktigast, 46 procent hade svarat att snabbt få vård var viktigast, och endast 27 procent hade svarat att få träffa samma läkare var viktigast.

Med stöd från siffrorna lyfter bolagen upp nyttan med att exempelvis kunna koppla ihop en läkare i söder med en patient i norr.

”Den nationella digitala vården gör det möjligt att arbeta med kompetensförsörjning på helt nya och mer effektiva sätt eftersom det möjliggör en stor central pool av vårdpersonal som fördelas ut över landet efter behov.”, skriver de i sin utredning.

De föreslår även att det tillsätts en fördjupad utredning där Sveriges Kommuner och Regioner samt nätläkarna ges större utrymme. Målet menar de ska vara ett fortsatt arbete för att skapa innovationer och skynda på införandet av digitala arbetssätt inom vården.

"Som pionjärer på området har vi en gedigen samlad kunskap som vi hoppas kan användas för att skapa en långsiktig hållbar nationell modell där jämlik tillgång till vård för alla medborgare säkerställs."

Fyra principer att ta ställning till i en fördjupad utredning

Förslag från den skuggutredning som Kry, Min Doktor och Doktor.se låtit göra:

■ Modellen som övervägs bör vara nationell både vad avser regelverket och ersättningsmodellen.
■ Det tänkta nationella ramverket bör utgå från önskad tillgänglighet och kvalitet för patienterna/medborgarna.  
■ Inom nationellt givna kravställda kvalitetsramar bör fri etableringsrätt råda och därtill kopplas en nationell ersättningsmodell eller taxa.  
■ Den fria etableringen förutsätter att patientens fria val samtidigt tillåts finnas kvar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev