Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nätverk ska underlätta arbetet med vårdplaner på sjukhusen

Publicerad: 12 november 2008, 10:07

Nätverk ska underlätta arbetet med vårdplaner på sjukhusen

Många sjukhus i landet arbetar för att få fram standardvårdplaner. Nu planeras ett nätverk som ska samordna och underlätta arbetet.


Standardvårdplaner är en sorts avancerade lathundar för hur patienter med en viss diagnos ska vårdas. De ska baseras på en evidensbaserad kunskapsöversikt och innehålla en aktuell sammanställning av vetenskapliga fakta för den aktuella diagnosen. Detta kräver att de som gör planen vet hur de ska söka forskningsunderlag och hur dessa ska värderas. Planen ska sedan hela tiden revideras och uppdateras.

– Att bedriva vetenskapliga litteraturstudier, som man måste göra då man arbetar fram en SVP, kräver att man minst är forskarutbildad. Jag tror inte på att sjuksköterskor ska sitta på kliniknivå och göra standardvårdplaner var för sig. De uppfinner hjulet var och en på sitt håll, säger Ann Gardulf, rektor på Röda Korsets högskola i Stockholm.

Hon var ansvarig för en genomgång av sjukvårdens standardvårdplaner som Socialstyrelsen gjorde 2005. Den visade på stora brister. Bara 34 av 782 insända dokument, 4 procent, kunde klassificeras som standardvårdplaner med tillhörande kunskapsöversikter. Inte någon kunskapsöversikt uppfyllde kravet på att vara evidensbaserad.

Sjukvården vässar nu sina insatser för att prestera bättre vårdplaner. Det märker inte minst sjuksköterskan Karin Edlund, som tidigare var ledande i arbetet med standardvårdplaner på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Nu reser hon på konsultbasis land och rike runt för att initiera och stötta arbetet.

– Intresset är väldigt stort. Mitt intryck är att sjukvården tagit intryck av Socialstyrelsens kritik och arbetar seriöst med standardvårdplanerna, säger hon.

För att underlätta arbetet planeras ett nätverk för dem som arbetar med planerna. Initiativet kommer från Universitetssjukhuset i Lund som bjudit in till ett möte den 18 november.

– Vi skulle kunna samarbeta mer, nu arbetar varje klinik eller sjukhus för sig, berättar Lena Englund, projektledare i Lund.

Redan i dag finns ett visst utbyte där sjukhusen delar med sig av sina planer.

– Vi kan använda oss av en plan som gjorts på exempelvis Akademiska sjukhuset och sedan arbeta vidare utifrån den, det finns ju lokala skillnader som gör att planerna inte kan vara identiska, säger Lena Englund.
men hon tycker att samarbetet borde bli ännu bättre.

Hon ser arbetet med vårdplaner som något som ännu inte hittat sin form och där sjuksköterskorna har en del att lära.

– Till skillnad från läkarna har sjuksköterskorna inte samma vana att göra sökningar och hålla koll på vetenskapliga rön, men snart är de ikapp läkarna.

Eftersom SVP är en utveckling av omvårdnadsdokumentationen har det blivit sjuksköterskor som drivit på utvecklingen och som fått ansvar för att arbeta fram planerna. Men standardvårdplanerna ska vara tvärprofessionella. Därför måste även läkare, sjukgymnaster eller andra yrkesgrupper som deltar i behandlingen av en viss diagnos, delta i arbetet med att utforma planen.

Men att få läkarna att ta del av arbetet kan vara svårt, anser Karin Edlund.

– Initialt är det trögt men när läkarna väl får klart för sig att SVP kommer att leda till att de avlastas i det dagliga arbetet så brukar de bli omvända, säger hon.

Åtgärder och mål ska finnas i planen

En standardvårdplan är en del av patientens journal och ska garantera att vissa vårdåtgärder verkligen blir gjorda, utifrån senaste evidens. Planen anger mål, vårdåtgärder och riktlinjer och upprättas som underlag för patienter med samma medicinska diagnos eller likartade problem.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev