Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nej till register som ska minska död i hjärtstopp

Publicerad: 15 mars 2005, 12:44

Socialstyrelsen säger nej till ett register som ska bidra till att minska dödligheten i akut hjärtstopp på landets sjukhus. Hjärtläkarnas förening upprörs över myndighetens inställning.


Varje år dör drygt 600 personer i onödan på grund av hjärtstopp på landets sjukhus. Med bättre rutiner för hjärt-lungräddning med snabb defibrillering skulle dessa liv kunna räddas. Det menar Svenska cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, som i november 2003 presenterade en rapport för Socialstyrelsen, där den påvisade bristerna i hjärt-lungräddning på svenska sjukhus. Se även Dagens Medicin nr 46/03.

Ett medel för att förbättra rutinerna är att starta ett kvalitetsregister över de patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp på sjukhusen.

Socialstyrelsen säger nej  Men Socialstyrelsen säger nej till HLR-rådets ansökan om bidrag för att starta registret.  - Jag är bestört, för patienternas skull. Avslaget visar på stor okunskap om problemområdet, säger Stig Holmberg, avgående ordförande i HLR-rådet.  - Socialstyrelsen är en tillsynsmyndighet som ska se till att sjukvården bedrivs på ett riktigt sätt. Vår kartläggning visar att runt 600 personer avlider på sjukhus utan att få den hjälp som de har rätt till. Detta borde Socialstyrelsen vara intresserad av att förändra.  Den granskning som Stig Holmberg gjorde 2003 visade att bara 4 av 74 sjukhus hade ett fungerande kontrollsystem för patienter med akut hjärtstopp. Patienter kan drabbas av hjärtstopp var som helst på sjukhuset, på ett laboratorium eller i en korridor, och behöver då snabb hjälp.   Den som drabbas av kammarflimmer ska, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, defibrilleras inom tre minuter. Det innebär att även personal som arbetar utanför intensivvården ska ha kunskap om och möjlighet att genomföra en sådan insats. Men hälften av de sjukhus som HLR-rådet granskade förlitar sig till utryckande akutteam som inte alltid finns på plats i tid, enligt rapporten.  Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister anser dock inte att det behövs något kvalitetsregister om akut hjärtstopp med hänvisning till att de flesta hjärtstopp sker på hjärtintensiven eller andra intensivvårdsavdelningar. Den tycker att det "är svårt att se vad ett register som detta skulle kunna göra för att påverka utfallet på ett positivt sätt". "Oavsett insatser" så avlider en "mycket stor andel" av dem som får akut hjärtstopp utanför intensivvården, menar beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister vid Socialstyrelsen.  Socialstyrelsen har beslutat att ta upp HLR-rådets nya skrivelse med den expertgrupp som är rådgivande för beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister.  - Det är expertgruppen som gör bedömningen och det är rimligt att den får bemöta den kritik som inkommit, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.  Han vill inte säga att HLR-rådets ansökan om medel för ett nationellt kvalitetsregister ska omprövas, men att myndigheten ska titta på den ännu en gång.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev