Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nepi ifrågasätter läkemedel för förebyggande hjärtbehandling

Publicerad: 29 september 2004, 06:55

I en ny rapport ifrågasätter Nepi, nätverk för läkemedelsepidemiologi, nyttan med att ge läkemedel till friska personer med något förhöjda blodfetter eller blodtryck, men inga andra riskfaktorer.


Nyttan med läkemedel som ges till friska personer med något förhöjda kolesterolvärden eller förhöjt blodtryck kan ifrågasättas. Det menar Arne Melander, chef för stiftelsen Nepi, nätverk för läkemedelsepidemiologi, i en ny rapport, "Kan läkemedel förebygga ohälsa?"  - Ingen studie kan visa att primärprevention har någon mätbar effekt på hjärt-kärlhälsan i befolkningen. För att åstadkomma sådana effekter krävs kraftiga förändringar av livsstilen, det vill säga stopp för tobaksrökning, ökad motion, förbättrade kostvanor och viktnedgång, säger Arne Melander.  Sekundär prevention med blodtrycks- och blodfettsänkande läkemedel till patienter som redan haft en hjärtinfarkt eller stroke är effektiv. Antalet patienter som behöver behandlas med statiner för att undvika en ny infarkt eller död är relativt lågt. Så räckte det att behandla 37 patienter i ett år för att undvika ett fall av kranskärlssjukdom (4S-studien).  Trots denna och andra studier finns sannolikt fortfarande en underbehandling av dessa hjärtpatienter.  - En undersökning från Mellansverige för ett par år sedan, med data som ännu inte har publicerats, visade att drygt hälften av patienter som borde få statiner inte fick det, säger Arne Melander.  Men när det kommer till blodfettsänkande behandling av friska personer med måttligt förhöjt kolesterol är bilden en annan. Enligt WOSCOPS-studien krävdes att 208 skotska män i åldern 45-64 år med kolesterolvärde över 6,5 millimol per liter behandlades ett år för att ett fall av kranskärlssjukdom skulle undvikas.  Men om effektiviteten vid primärprevention är låg för statiner är den ännu lägre för behandling av måttlig, okomplicerad hypertoni.   - Man måste behandla 1667 hjärtfriska personer med 90-99 mm Hg i diastoliskt blodtryck i ett år för att undvika ett fall av kranskärlsjukdom, säger Arne Melander.  Läkemedel för att sänka blodfetter, blodtryck och blodsocker i preventivt syfte kostar ungefär 5 miljarder kronor årligen.   - Men det finns tyvärr ingen statistik som visar hur stor andel som går till sannolikt effektiv sekundärprevention och hur mycket som går till förmodat ineffektiv primärprevention. Det gör hela prioriteringsdiskussionen komplicerad, säger Arne Melander.  Dessutom finns psykologiska effekter som komplicerar prevention med läkemedel.  - I en studie fann man att friska personer som fick förebyggande läkemedel upplevde sin hälsa som sämre än de som inte fick läkemedel. De som redan var sjuka upplevde att hälsan var opåverkad med samma läkemedel, säger Arne Melander.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev