Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Neuroleptika kan ligga bakom sämre hälsa hos schizofrena

Publicerad: 20 november 2003, 12:43

Schizofrena patienter har betydligt sämre hälsa än vad man hittills trott. Enligt forskare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå kan orsaken vara moderna neuroleptika.


Personer som lider av schizofreni har betydligt sämre hälsa än vad man hittills trott. Det visar en enkel hälsoundersökning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Av de 110 patienter som ingick i pilotstudien hade mellan 13 och 20 procent av patienterna tidigare oupptäckta förhöjda värden när det gällde blodtryck, puls och glukos- och triglyceridnivåer i blodet.   För varje sedan tidigare känd patient med högt blodtryck, upptäcktes tre nya. Dessutom var mer än hälften av patienterna överviktiga.  - Det är ett tydligt tecken på att den här somatiska problematiken negligeras inom psykiatrin. Trots att man känner till konsekvenserna av en sådan här riskfaktorbild, tycker man uppenbarligen inte att detta är viktigt. Om motsvarande riskprofil skulle ses hos någon i normalbefolkningen skulle det bara svischa till så skulle han eller hon få behandling, säger Rolf Adolfsson, professor i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  Enligt Rolf Adolfsson kan delar av problemen härledas till patienternas användning av neuroleptika, läkemedel med antipsykotisk effekt, i synnerhet den nya generationen mediciner, så kallade atypiska neuroleptika.  Denna medicinering representeras av preparat som Leponex (klozapin), Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon).   I en opublicerad litteraturöversikt av kliniska studier fann Rolf Adolfsson och medicinstudenten Anneli Enblom ett starkt stöd för att framför allt viktökningen påverkas av behandlingen med neuroleptika, särskilt atypiska neuroleptika.  Vill ha någon form av screening  Likaså verkar lipidrubbningar i blodet vara kopplat till neuroleptika, framför allt när det gäller Leponex och Zyprexa, som i flera studier tycks leda till en ökning av både kolesterol och triglycerider.   Men bilden kring läkemedelseffekterna kompliceras av svårigheterna att renodla dessa från exempelvis livsstilsfaktorer och genetiska faktorer som på flera sätt skiljer sig mellan schizofrena patienter och normalbefolkningen.   Psykiatern Pär Svanborg, klinisk forskningsläkare inom CNS-området vid Eli Lilly Sverige, det läkemedelsföretag som marknadsför Zyprexa, anser att en del av de effekter på ämnesomsättningen som kan ses i patientgruppen skulle kunna vara läkemedelsrelaterade. Samtidigt pekar han på att det i dagsläget inte finns tillräckligt bra prospektiva studier som klarlägger orsakssambanden.  - Min personliga bedömning är ändå att den passiva livsstilen och andra livsstilsfaktorer hos patienterna bidrar med mycket större negativa effekter med avseende på hjärt-kärlsjukdomsrisken än den eventuella medicineffekten, säger han.  Rolf Adolfsson anser att någon form av hälsoscreening av schizofrenipatienter måste komma till stånd för att fånga upp högriskpatienterna. Ett förslag till sådan screening, med riktlinjer för handläggning vid olika typer av riskfaktorer, är nu under utveckling vid institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Christer Wiklund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev