Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Neuroleptika kan öka risk att dö hos dementa

Publicerad: 27 maj 2008, 11:40

Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre med demens ökar kraftigt risken för sjukhusinläggning eller död redan efter en månads behandling, enligt en ny stor kanadensisk studie.


Antipsykotiska läkemedel, neuroleptika, används ofta för att behandla beteendestörningar hos personer med demens. I en retrospektiv studie har nu kanadensiska forskare undersökt riskerna för att denna behandling ska leda till någon typ av allvarlig negativ händelse, definierat som en händelse som ledde till akut sjukhusinläggning eller död inom en månad efter att behandlingen inletts.

När forskarna analyserade information om cirka 20 000 äldre dementa som bodde kvar i hemmet, visade det sig att 16 procent av de patienter som under den senaste månaden inlett behandling med konventionella neuroleptika drabbas av en allvarig negativ händelse, jämfört med 4,5 procent av dem som inte fått antipsykotiska läkemedel. Bland dementa åldringar som fick atypiska antipsykotiska läkemedel hade 15 procent drabbats.

Mönstret såg likadant ut bland 20 000 dementa som bodde på vårdhem, även om riskökningen inte var lika uttalad.

Forskarnas slutsats är att allvarliga negativa händelser är vanligt förekommande vid behandling med antipsykotiska läkemedel hos dementa, och konstaterar att preparaten bör användas med försiktighet även vid kortare tids behandling.

Resultaten presenteras i en färsk utgåva av tidskriften Archives of Internal Medicine.

Archives of Internal Medicine 2008;168:1090-1096

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev