Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nikotinplåster kan få köpas med subvention

Publicerad: 5 april 2005, 12:52

Receptfria läkemedel som hjälper patienter att sluta röka kan i framtiden subventioneras. En arbetsgrupp på Läkemedelsförmånsnämnden ser över frågan.


I dag ingår receptfria läkemedel i förmånen på samma förutsättningar som receptbelagda läkemedel, med undantag för läkemedel för rökavvänjning, naturläkemedel och vissa salvor.  Resultatet är att dessa tre kategorier inte subventioneras av samhället. Populära nikotinplåster som Nicorette, Niquitin och Nicotell kostar enligt Apotekets uträkningar mellan 20 och 24 kronor per dygn att använda. Receptfria läkemedel för rökavvänjning finns också som inhalator, tuggummi och tabletter.

Rökavvänjning prioriterad grupp  En arbetsgrupp på Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, ska nu se över reglerna för vilka receptfria läkemedel som får ingå i förmånen och ta fram nya om det behövs.

- Vi tittar närmare på detta, kanske främst på rökavvänjningen. Vi får se om det är hälsoekonomiskt riktigt att ta med de receptfria rökavvänjningsläkemedlen i förmånen, säger Kerstin Ranning Westin, farmaceut på LFN som leder arbetsgruppen.

Enligt henne är arbetet ännu i sin linda, men tanken att det ska bli klart under året.

Vilket pris som skulle sättas på de olika produkterna är inte möjligt att säga på förhand men högkostnadsskyddet - se faktaruta - skulle se till att den som vid upprepade tillfällen köper preparaten får dem subventionerade.

Nikotinersättning inte hokuspokus  Vad skulle det då ha för betydelse om receptfria läkemedel mot nikotinberoende blev billigare för konsumenten?  Göran Boëthius är överläkare vid tobakspreventiva enheten på Östersunds sjukhus, och ordförande i styrelsen för Läkare mot tobak.

- Jag tror att det skulle spela en betydande och positiv roll om det blev verklighet, säger Göran Boëthius och fortsätter:

- Dels för att det inte skulle lägga ekonomiska hinder i vägen för den som vill sluta röka, dels för att det är en signal från samhället att detta inte är något hokuspokus utan läkemedel som har effekt.

Han tycker att det stora problemet är att sjukvårdens resurser inte är tillräckligt stora för att hjälpa dem som vill sluta, och poängterar vikten av samtalsstöd i kombination med läkemedel för ett lyckat resultat.

- Vardagskruxet brukar vara att rökare låter läkemedel ersätta grundarbetet, alltså själva beslutet. Inga läkemedel hjälper om man inte har bestämt sig, säger Göran Boëthius.

Även Maria Rankka, som är tandläkare och ansvarig för sluta-rökalinjen, en telefon- och internettjänst för människor som vill sluta röka, tror att subvention av receptfria rökavvänjningsläkemedel skulle ha betydande effekt. Detta av flera skäl än de rena ekonomiska argumenten.

- När doktorn skriver ut något på recept så blir det mer betydelsefullt, säger Maria Rankka.

Christina Kennedy

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev