Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nio av tio typ 1-diabetiker missade behandlingsmål

Publicerad: 2 Februari 2007, 15:08

Färre än var tionde typ 1-diabetiker når sjukdomens behandlingsmål. – Det är bekymmersamt, säger Katarina Eeg-Olofsson, ST-läkare vid medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.


Katarina Eeg-Olofsson har gått igenom behandlingsresultat för drygt 13 500 typ 1-diabetiker som registrerats i det nationella diabetesregistret mellan 1997 och 2004. Alla som ingick i studien var äldre än 18 år.

De målvärden som använts i studien är ett Hb A1c  , långtidsblodsocker, under 6,5 procent, ett blodtryck under 130/80 mm Hg och ett kolesterolvärde under 4,5 mmol/l.

Dessa behandlingsmål stämmer väl överens med dem som i dag rekommenderas av Läkemedelsverket och Svensk förening för diabetologi, med undantag för Hb A1c  . Där är det mål som använts i undersökningen mindre strikt.

Studieresultatet är nedslående. Endast 9 procent av diabetikerna nådde samtliga tre behandlingsmål.

– Det är verkligen inte bra. Det finns gott vetenskapligt stöd för att fler komplikationer uppstår vid högre värden av framför allt Hb A1c  och blodtryck, säger Katarina Eeg-Olofsson.

Hon framhåller dock att det i dag inte råder konsensus kring vilka målvärden som ska gälla för blodfetter vid typ 1-diabetes, vilket påverkar hur väl sjukdomens behandlingsmål kan anses vara uppfyllda.

Och enligt Katarina Eeg-Olofsson är det inte realistiskt att tro att alla diabetiker skulle nå behandlingsmålen.

– Sjukdomen är olika svårstyrd. Därför är det viktigt att framhålla individuella behandlingsmål. Även en patient med högre Hb A1c  kan vara välbehandlad sett utifrån sina mål, säger hon.

Allt lägre värden uppnås

Sett till målvärdena var för sig ser siffrorna något ljusare ut. Då nådde nära var fjärde patient ett Hb A1c  under 6,5 procent 1997, en andel som ökade till nära 30 procent under 2004. Och nära två av tre nådde behandlingsmålet för blodtryck.

Sammantaget visar alltså studien att typ 1-diabetiker sakta men säkert når allt lägre värden. De drygt 13 500 patienter som studerades under 2004 hade bättre värden än de drygt 9 000 patienter som studerades under 1997. Och de 4 000 patienter som följdes under hela perioden nådde lägre nivåer för Hb A1c  , kolesterol och diastoliskt blodtryck.

– Det går åt rätt håll. Det beror troligen på att klinikerna siktar på allt lägre värden, säger Katarina Eeg-Olofsson.

Nya riktlinjer kommer 2009

Socialstyrelsen påbörjade i höstas arbetet med att ta fram nya riktlinjer för diabetesvården. De väntas vara klara först 2009. Och Tony Holm, projektledare för de nya riktlinjerna, håller med om att de nuvarande målvärdena behöver uppdateras.

– Vi hänvisar nu till de värden som Läkemedelsverket lyfter fram, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev