Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Njursjuka hade sämre chans att överleva efter ballongvidgning

Publicerad: 25 november 2003, 09:10

Patienter med hjärtinfarkt, och som också hade en försämrad njurfunktion, hade en sämre prognos efter kranskärlsingrepp, PCI, än patienter med fungerande njurar. Det visas i en studie som publiceras i tidskriften Circulation.


Hjärtsjukdom är en vanlig dödsorsak hos patienter med njursvikt. Även mildare former av försämrad njurfunktion har visats innebära högre risk för hjärt-kärlsjukdom.  Forskare från bland annat William Beaumont Hospital, Royal Oak i Michigan, USA, ville därför undersöka hur försämrad njurfunktion påverkar prognosen efter hjärtinfarkt följd av PCI. De gjorde en studie med 2 082 patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Alla patienter hade behandlats med PCI inom tolv timmar efter symtomstart.   Försämrad njurfunktion definierades som kreatinin-clearance på högst 60 milliliter per minut. 18 procent av patienterna i studien motsvarade detta. Jämfört med de övriga var de äldre, till större del kvinnor, de hade högre blodtryck, mer perifer kärlsjukdom, kärlsjukdom i hjärnan och hjärtsvikt.  Dödligheten inom 30 dagar var avsevärt högre i gruppen med försämrad njurfunktion 7,5 procent jämfört med 0,8 procent. Efter ett år var andelen avlidna 12,7 procent respektive 2,4 procent. Dödligheten ökade ju lägre kreatinin-clearance patienterna hade.  När man kompenserat för andra riskfaktorer var risken att dö inom 30 dagar närmare sex gånger högre för dem med försämrad njurfunktion. Efter ett år var risken dock bara knappt två gånger högre. Den senare skillnaden var inte statistiskt säkerställd. Blödningskomplikationer och behov av blodtransfusion var mer än fördubblad hos patienter med försämrad njurfunktion, och kärlförträngningarna var värre.  Författarna konstaterar att patienter med försämrad njurfunktion och som genomgår PCI efter en hjärtinfarkt har en kraftigt ökad risk att drabbas av komplikationer och avlida. Nya synsätt behövs för att förbättra dessa patienters annars dåliga prognos, anser de.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev