Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Norska allmänläkare tveksamma till HPV-vaccinering

Publicerad: 28 februari 2008, 12:57

Samtidigt som det i Sverige råder i stort sett enighet om vikten av att införa vaccinering mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet, varnar läkare i vårt västliga grannland för förhastade beslut.


Tidigare i veckan kom Socialstyrelsens beslut om att rekommendera att vaccinering mot humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer, införs i det allmänna vaccinationsprogrammet.

I Norge ligger Socialstyrelsens motsvarighet, Sosial- og helsedirektoratet, ett steg efter den svenska utvecklingen, och den norska myndigheten befinner sig nu i processen att be om synpunkter på allmän vaccinering från en rad remissinstanser.

Den norska allmänläkarföreningen råder nu myndigheten till att inte förhasta sig med ett införande av allmän HPV-vaccinering.

Allmänläkarna hänvisar bland annat till en utredning genomförd av den svenska myndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, där det sätts frågetecken kring två aspekter av HPV-vaccinet. Dels att vaccinet endast skyddar mot 2 av 13 typer av viruset, dels att det är oklart hur långvarig effekten av vaccinering är.

Visserligen konstaterar den norska allmänläkarföreningen att de kända biverkningarna av HPV-vaccinering är få, men att det är oklart hur det ser ut med biverkningar på lång sikt.

– Vi anser det vanskligt att anta att okända negativa effekter på lång sikt inte existerar, samtidigt som det antas att okända positiva effekter av vaccinering föreligger, säger Gisle Roksund, ordförande i Norsk forening for allmenmedisin, till norska Dagens Medicin.

Men den norska läkarkåren är oenig i frågan. Exempelvis har Norsk gynekologisk förening länge förespråkat ett införande av allmän HPV-vaccinering.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev