Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nu kartläggs läkarbristen

Publicerad: 31 oktober 2012, 11:29

Foto: Elin Brander

För första gången på 15 år kartläggs läkartillgången i primärvården. Ingen har något grepp, trots ett riksdagsbeslut om att det ska finnas en läkare på 1 500 invånare.


Ständig läkarbrist i stora delar av landet och skenande kostnader för hyrdoktorer. Primärvården har länge betraktats som ett av sjukvårdens sorge­barn. Men trots stora nationella satsningar i början av 2000-talet finns det inga samlade uppgifter om utbyggnaden och antalet verksamma läkare på vårdcentraler. Varken hos Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, eller Läkarförbundet.

Det ska nu Läkarförbundet råda bot på. En webb­enkät med frågor om tillgången på specialistläkare, ST-läkare och hyrläkare har gått ut till landets 1 200 vårdcentraler.

Förhoppningsvis ska resultaten vara klara före nyår, enligt projektledaren Svante Pettersson på Läkarförbundet.

– En tanke med vårdvalet var att primärvården skulle attrahera fler fasta läkare. Men just bemanningen finns inte med i någon av de många uppföljningar som gjorts av vård­valet, säger han.

1998 genomförde Socialstyrelsen den senaste nationella kartläggningen. Därefter har både Socialstyrelsen och det nedlagda Familjemedicinska institutet frågat om läkarna, men de undersökningarna fick inte tillräckligt många svar för att duga.

I samband med riksdagens beslut år 2000 om att föra över miljarder från försvaret till sjukvården fastställdes en riktlinje om att en specialist i allmänmedicin ska ha cirka 1 500 patienter. År 2008 skulle primärvården vara utbyggd och ha 6 000 allmän­läkare, enligt den utredningen.

– I och med det blev bemanningen en politisk fråga och därmed lite känslig, säger Svante Pettersson.

Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, tycker att kartläggningen är angelägen.

– Nu får vi mest spridda rapporter från landet. I Dalarna, till exempel, ska hälften av allmänläkartjänsterna vara vakanta, säger han.

För SKL är antalet allmänläkare en prioriterad fråga och diskussioner pågår om ett samarbete med Läkarförbundet. Landstingsdirektörerna och personaldirektörerna har också efterlyst att SKL ska arbeta för större samordning i landet, enligt Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg.

SKL har inget emot att undersökningen görs, men hann inte vara med och formulera frågor. Där­emot ska SKL medverka vid analysen av resultaten, enligt Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Samtidigt påpekar Göran Stiernstedt att SKL inte ställer sig bakom målet med en läkare på 1 500 invånare.

– Det är inte levande i landstingen. Bemanningen beror på vilka invånare det gäller och sjukvårdens övriga resurser i ett område, säger han.

SKL arbetar som bäst med en åtgärdsplan för att minska behovet av bemanningsföretag. Merkostnaden för att anlita hyrläkare uppskattas till en miljard kronor om året.

– Minst lika viktigt som kostnaderna är att brist­en på egna läkare försämrar patientsäkerheten och arbets­miljön för all personal, säger Göran Stiernstedt.

Han räknar med att åtgärdsplanen ska vara klar runt nyår.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev