Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

"Ny apoteksmarknad kan bli injektion i dyster tid"

Publicerad: 10 juni 2009, 05:55

"Vi måste vara säkra på att entreprenörerna lyckas". Så motiverar huvudarkitekten bakom omregleringen av apoteksmarknaden, statssekreterare Dan Ericsson (kd), att satsningen på småföretagarapotek sker i statlig regi. Läs en exklusiv intervju med Dan Ericsson här på dagensapotek.se.


Det var inget litet sidouppdrag som Dan Ericsson, meriterad statssekreterare på finansdepartementet, fick våren 2007. Mot bakgrund av hans långa politiska karriär på kommun-, landstings- och riksnivå, med tunga uppdrag som partisekreterare och utskottsordförande i riksdagen, säger hans omdöme om apoteksfrågan en del.

– Det här är nog det allra mest utmanande uppdrag jag varit med om. Dagens Industri skrev på ledarplats nyligen att omregleringen av apoteken kanske är regeringens allra svåraste projekt, och det ligger nog inte långt från sanningen. Det har varit en lång resa där vi gått framåt steg för steg i helt obanad terräng. Den process vi nu genomför har aldrig gjorts i Sverige och mig veterligt inte någon annanstans i världen, säger Dan Ericsson när Dagens Apotek träffar honom på regeringskansliet.

Den nya regleringen träder formellt i kraft den 1 juli. Men försäljningen av statliga apotek och tillståndsgivningen till nya aktörer lär dra ut på tiden – först framåt hösten väntas de första apoteken med nya ägare kunna slå upp dörrarna.

Oktober och november i år är de månader som gäller, enligt Dan Ericssons bedömning – både för nystartade apotek och för apotek som säljs ut från Apoteket AB. Beskedet innebär att det för första gången specificeras från politiskt håll när den nya apoteksmarknaden förväntas starta i praktiken. Något gemensamt startdatum, som vissa har efterlyst, kommer dock inte att sättas.

– Får vi något olika startdatum är detta inget större bekymmer från ett konkurrensperspektiv.

Riskerar inte försäljningsprocessen att dra ut på tiden och försena starten?

– Allt går inte att förutsäga helt, men i dag finns det inte några indikationer på att det skulle bli så.

Den prismodell som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har föreslagit, riskerar att ge dyrare läkemedel för många patienter eftersom ett pristillägg för generika införs. Är det inte problematiskt om omregleringen leder till högre priser?

– Det blir inte några stora höjningar, och dessutom är ju högkostnadsskyddet oförändrat. Jag kan inte se någon större risk i detta. På övergripande nivå blir det ju heller inte dyrare.

TLV genomför nu i samsyn med industrin en lång rad prissänkningar för originalläkemedel utan patent. Detta ska delvis finansiera en förstärkt handelsmarginal för apoteken. Bör inte resurser som TLV frigör ur systemet gå till landstingen och staten?

– Jag kan förstå den kritiken i förhållande till monopolsituationen. Men nu kommer vi att få fler aktörer och en ökad tillgänglighet. Jag är övertygad om att detta frigör mer resurser och att skattebetalarna vinner på reformen.

Vilka har varit de svåraste utmaningar­na i apoteksfrågan?

– Längs resan har det mullrat från industrin, generikabolagen och andra intressen. Men vi har sorterat ut problemen, tagit in synpunkter och justerat förslagen längs vägen. På politisk nivå har det pågått intensiva diskussioner om hur Apoteket AB ska hanteras, men jag tycker att vi har hittat en bra balans.

Att alliansregeringen valt att egenföretagare ska anslutas till ett nytt statligt bolag var en överraskning för vissa. Varför valde ni den lösningen?

– Vi vill vara säkra på att få igång verksamheten, och erbjuda de små aktörerna stöttning i början. På sikt kan företagandet ske i friare form, men vi måste vara säkra på att entreprenörerna lyckas. I den här frågan är det viktigt att inte vara ”marknadstaliban”. Ett gryende företagande inom den här sektorn kan bli en positiv injektion i den dystra ekonomiska tid vi lever i.

Hur ser du på oppositionens hot om att riva upp omregleringen?


– Det känns som kritiken har klingat av i takt med att omregleringen har konkretiserats. Aggressiviteten har minskat och nu tycks kritiken bara gälla prismodellen. Hoten om att riva upp reformen har ju fallit platt på hälleberget, vilket EU-rättsexpertisen också har påpekat.

Vad är det värsta som kan hända i samband med omregleringen?

– Man kan se det här som en avancerad transplantation, som hittills gått helt enligt planen. Det absolut värsta som kan hända är om enskilda medborgare under övergångs­fasen inte skulle få tillgång till sina mediciner. Men det ska inte behöva hända. Vi försöker ha koll på allt, säger Dan Ericsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev