söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny app sorterar patientens vårdbehov

Publicerad: 26 mars 2014, 11:30

När det nya beslutsstödet spreds i hemsjukvården i Örebro län väcktes efterfrågan på en app. Och sagt och gjort – om en månad kommer den.


Beslutsstödet Visam är ett verktyg för sjuksköterskor i hemsjukvården  att effektivare bedöma på vilken nivå en patient behöver vård. Behöver  patienten skickas med ambulans till akuten, få vård hemma av en  distriktsläkare eller kanske bara ta det lugnt hemma.

Beslutsstödet i form av en pappersblankett testades i Askersund och  Hallsberg under några månader och togs därefter direkt in i ordinarie  verksamhet. De oplanerade återinläggningarna från hemsjukvården  halverades, berättade Dagens Medicin i en artikel i nummer 18/13.

– Nu ska hela länet kunna använda modellen, vi har utvärderat ett  30-tal parametrar ur patientens perspektiv och inget talar emot den,  säger Fredrik Svensson, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro där  Visam-modellen tagits fram.

Och i går kom prototypen till den mobilapp som många efterfrågat. Fredrik Svensson är eld och lågor.

– Den är jättebra. Nu ska vi testa den ett par veckor och göra justeringar om det behövs innan vi gör den offentlig.

I slutet av april räknar han med att den ska kunna användas.

I appen skriver sjuksköterskan in blodtryck, andning och andra  vitalparametrar, och så kallade exklusionssymtom som till exempel buk-  eller bröstsmärta. Appen visar sedan upp huruvida patienten kan anses  behöva åka in till sjukhus eller inte.

Styrkan med  beslutsstödet är att den medicinska kontrollen sker strukturerat och  sedan följs av en klinisk bedömning, menar Fredrik Svensson. Annars är  förloppet ofta det omvända - sjuksköterskan börjar med en klinisk  bedömning och kontrollerar sedan vitalparametrar och ställer djupare  frågor.

– Det här blir mindre tydligare även för läkaren som  annars kan behöva ta ställning till exempelvis information som att  ”patienten är konstig”, säger han.

En finess med appen är att  man med den kan mejla de data man lagt in, till sig själv eller till  primärvårdsläkaren. I de kommuner där man har krypterad överföring kan  informationen skickas direkt in i journalsystemet.

Snart ska  också ambulanspersonal få tillgång till beslutsstödet, enligt Fredrik  Svensson. I de fall ambulansen är på plats före den kommunala  sjuksköterskan, kan verktyget hjälpa även dem att avgöra om vissa äldre  inom hemsjukvården mår bättre av att stanna kvar hemma i stället för att  sitta på akuten.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev