Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny beräkning gav säkrare njurvärde

Publicerad: 5 juli 2012, 11:37

Njurfunktionen kan räknas fram bättre om hänsyn tas till bägge njurmarkörerna kreatinin och cystatin C, jämfört med bara den ena markören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Av de två vanligaste metoderna att beräkna njurfunktion, eller glomerulär filtrationshastighet, GFR, anses mätning av cystatin C i blodet ge det mest tillförlitliga värdet, jämfört med mätning av kreatinin.

Men mest optimalt vore möjligen att kombinera de bägge mätningarna, åtminstone enligt en ny studie som gjorts av forskare vid bland annat Tufts Medical Center i Bosteron, USA.

Forskarna har tagit fram den nya beräkningsmodellen baserat på data från över 5 352 personer, där man för varje person också bestämt ett mer ”sant” värde på njurfunktionen genom att mäta utsöndringen av olika filtrationsmarkörer som tillförs kroppen utifrån.

Sedan testades den nya ekvationen på ett material av 1 119 personer med känd njurfunktion.

Forskarnas slutsats är att den nya ekvationen alltså gav ett säkrare värde på njurfunktionen, jämfört med ekvationer som bara tog hänsyn till endera markören.

De anser dock inte att det nya sättet att beräkna njurfunktion helt bör ersätta konventionella beräkningar baserade på kreatinin. Men i vissa situationer kan det kombinerade måttet vara användbart, anser forskarna, till exempel för att bekräfta diagnos på kronisk njursjukdom som tidigare ställts utifrån mätning av kreatinin.

Läs abstract till studien:

■ Lesley Inker med flera. Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. New England Journal of Medicine 2012; 367: 20–29. DOI: 10.1056/NEJMoa1114248.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev