onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny biomarkör visar mål för läkemedel

Publicerad: 30 maj 2007, 11:51

Foto: Zsolt Cselyini

En ny så kallad radioligand, framtagen vid Karolinska institutet, banar väg för framtida läkemedel mot hjärnans sjukdomar.


Av de cirka 24 000 gener som ingår i det humana genomet uttrycks ungefär hälften i det centrala nervsystemet.

– En ofta förekommande uppskattning i den vetenskapliga litteraturen är att omkring 500 av de proteiner som dessa gener uttrycker är möjliga måltavlor för läkemedel, säger Lars Farde, professor vid Karolinska institutet, KI, och chefsforskare vid Astra Zeneca.

En flaskhals för läkemedelsutvecklingen är att det i dagsläget bara finns tillförlitliga metoder för att
visualisera utbredningen i hjärnan av 25 av dessa proteiner med hjälp av positronemissionstomografi, PET.

Bättre bilder ger försprång
De nervbanor som innehåller transmittorsubstansen glutamat utgör det mest omfattande signalsystemet i hjärnan sett till antalet nervceller. Sjukdomar som schizofreni, epilepsi och ångest antas alla ha koppling till störningar i detta signalsystem.

Forskare vid Karolinska institutet och Astra Zeneca har nu tagit fram en ny så kallad radioligand, en molekyl som kan synliggöra distributionen av ett centralt receptorprotein i glutamatinnehållande nervceller, mGluR 5, på PET-bilder.

– Man kan se det som att vi öppnar en första dörr till glutamatsystemet, säger Lars Farde.

En rad företag har tagit fram läkemedelskandidater med inriktning på mGluR 5, där det slutliga användningsområdet inte är helt klarlagt. Tillgången till den nya radioliganden väntas dock ge Astra Zeneca en konkurrensfördel.

– Det är en stor fördel att nu kunna undersöka i vilka delar av människohjärnan som måltavlan finns och i vilken grad den finns där, säger Lars Farde.

– Kapaciteten att skräddarsy molekyler för denna typ av undersökningar har länge varit begränsad, men med hjälp av kunnandet inom akademin och resurserna hos läkemedelsindustrin hoppas vi nu komma längre.

Ny kamera ger bättre bilder
Samarbetet innebär att Astra Zeneca satsar 80 miljoner kronor under fem år på ny utrustning med mera vid PET-centrum, Karolinska institutet.

I gengäld får Astra Zeneca tillgång till det kunnande som KI-forskarna utvecklat genom åren.
Som ett led i satsningen invigdes måndagen den 28 maj en ny PET-kamera, som beskrivs som en av världens kraftfullaste, på KI. Kameran ger ungefär dubbelt så hög bildupplösning som föregångarna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev