Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny blankett ska få läkarna att sjukskriva fler på deltid

Publicerad: 2 juni 2003, 11:52

Den första juli får landets 25000 intygsskrivande läkare ett nytt läkarintyg att fylla i.Dagens Medicin kan redan nu presentera hur det nya läkarintyget kommer att se ut.


Det förändrade läkarintyget är en direkt följd av regeringens ambition att halvera sjukfrånvaron i landet till år 2008. Fler sjukskrivningar på deltid är ett av regeringens viktigaste medel för att nå sitt mål. Och i det sammanhanget är landets 25 000 intygsskrivande läkare en nyckelgrupp.  Den 20 mars presenterade arbetslivsminister Hans Karlsson propositionen för ökad precision i sjukskrivningarna, där kravet på ett nytt läkarintyg fördes fram. En arbetsgrupp med representanter från Läkarförbundet, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket har sedan dess skissat på ett nytt läkarintyg, vars preliminära slutversion Dagens Medicin tagit del av.  Lovar att det inte ska ta längre tid  En avgörande nyhet med det nya läkarintyget är att den läkare som vill sjukskriva sin patient på heltid tvingas svara på en rad frågor om varför det inte är möjligt att sjukskriva patienten på deltid.  Några exempel på frågorna:  *Kan deltid vara skadligt för sjukdomens förlopp?  *Kan deltid vara olämpligt av psykosociala skäl?  *Kan anpassade arbetsuppgifter möjliggöra sysselsättning på deltid?  *Kan deltid förbättra prognosen för återgång till arbete?  - Som behandlande läkare kanske jag backar från min ursprungliga tanke om heltidssjukskrivning när jag och patienten arbetat oss igenom de här frågorna. Då kanske man inser att det skulle kunna gå att sjukskriva på deltid, säger försäkringsöverläkare Göran Blennow på Riksförsäkringsverket.  - Vår avsikt är att de preciserade frågorna ska hjälpa doktorn att ta diskussionen med patienten. Om frågorna är obligatoriska på en blankett legitimerar det att doktorn frågar - och då behöver patienten inte känna sig stigmatiserad.  Göran Blennow hävdar att det inte ska ta längre tid att fylla i den nya blanketten:  - Vi vet att läkarna tycker det är besvärligt med nya blanketter. Det försöker vi kompensera genom att blanketten ska bli lättare att fylla i. Dels är den mer logiskt uppbyggd; den följer vanligt läkarspråk och liknar en journalmall med frågor om diagnos, anamnes, status och bedömning. Dels innehåller den färre fritextrutor och fler kryssrutor. Vi tror att det går snabbare att ge mer precisa uppgifter på det här sättet.  Ska redovisa telefonkontakt  Ett annat nytt moment är att läkaren får svara på om sjukskrivningen skett efter ett personligt möte med patienten eller efter telefonkontakt.  - Det behöver inte vara fel att sjukskriva via telefon. Men har sjukskrivningarna gång på gång skett efter bara telefonkontakt vet försäkringskassan om detta, för eventuellt kompletterande frågor.  Hittills har de läkare som kryssat i rutan om att man önskar kontakt med försäkringskassan ofta inte fått någon respons alls. Där utlovar Göran Blennow en radikal förbättring, mot bakgrund av att regeringen har anslagit mer pengar för både fler försäkringsläkare och fler handläggare på försäkringskassorna.  Det nya intyget ersätter både dagens 28-dagars- och 29-dagars-blanketter. Riksförsäkringsverket kommer att sprida informationen om det nya läkarintyget via annonser, utbildning, direktutskick till alla läkare och genom landstingen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev