Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ny kartläggning visar på färre möjliga donatorer än väntat

Publicerad: 26 Juni 2008, 13:41

Antalet medicinskt lämpliga organdonatorer i Sverige bör vara runt 224, enligt en ny kartläggning från Donationsrådet. Det är färre än tidigare beräkningar visat.


I Sverige tas varje år organ från runt 135 avlidna människor om hand. För att få reda på hur många som skulle kunna vara möjliga donatorer har Donationsrådet genomfört en kartläggning, som publiceras i dag.

 Som möjlig donator har man definierat en avliden intensivvårdspatient med pågående respiratorbehandling där total hjärninfarkt fastställts och den avlidne identifierats som medicinskt lämplig som organdonator.

Donationsrådet samlade in data om patienter som avlidit under intensivvårdsbehandling från 85 intensivvårdsenheter i landet under tre månader.

 Av totalt 875 registrerade dödsfall på de deltagande enheterna under perioden var 56 möjliga donatorer. 33 av dessa donerade sina organ för transplantationsändamål.

 I övriga fall fanns hinder såsom att den avlidna motsatt sig donation eller veto från närstående. I två fall saknades lämpliga mottagare av organen.

 Utifrån studien kan antalet medicinskt lämpliga donatorer beräknas till 224 per år i Sverige, skriver Donationsrådet.

 Den senaste jämförbara siffran togs fram i en nationell kartläggning som genomfördes 1989-1991 och antalet möjliga donatorer beräknades då till 250-300 per år.

 En anledning till den lägre siffran i den nya studien kan enligt Donationsrådet vara att en mer strikt definition av begreppet donator användes.

 I studien konstaterades också en skillnad mellan olika typer av sjukhus. Vid de mindre länsdelssjukhusen blev 75 procent av de möjliga donatorerna faktiska donatorer. Motsvarande siffra för länssjukhusen var 61 procent och för universitetssjukhusen 53 procent.

Läs rapporten här

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev