Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny lag ska ge patienter större makt

Publicerad: 23 januari 2014, 13:08

Fritt vårdval i hela landet och samtyckeskrav för vård. Det är delar av innehållet i regeringens förslag till ny patientlag.


Den lagrådsremiss om ny patientlag som regeringen nu har beslutat om bygger i stort på Johan Assarssons patientmaktsutredning.

– Utredningen fick ett brett stöd av remissinstanserna, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Han lyfter fram det fria vårdvalet både inom primärvården och i den öppna specialistvården som en av de viktigaste delarna i den nya patientlagen. Med den nya lagen ska det bli möjligt att välja primärvård och öppen specialistvård i hela landet oavsett var du bor. Landstingen får samma skyldighet att erbjuda vård till sina egna invånare som till dem som bor i andra landsting.

– Det här är en lag som sätter den enskilde individens behov över sjukvårdens strukturer, säger Göran Hägglund.

Den nya patientlagen ska ge patienterna större makt över sin vård. Lagen ska bland annat utöka möjligheterna för patienterna att få inflytande över valet av behandlingsmetoder. Dessutom föreslås lagen innehålla en samtyckesparagraf som ger patienter rätt att vägra att ta emot vård. Rätten till second opinion ska också slås fast i den nya lagen och gälla alla som har en ”livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom”.

– Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning, säger Göran Hägglund.

Regeringen ska lägga fram den nya patientlagen i en proposition till riksdagen under våren. Om riksdagen godkänner den ska den nya patientlagen gälla från den första januari 2015.

Relaterat material

Mer tillsyn ska få bukt med skillnader

Hälso- och sjukvårdslagen skrotas

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln: