Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny modell ser till helheten när IT-projekt utvärderas

Publicerad: 19 april 2006, 12:45

Forskare vid E-hälsoinstitutet i Kalmar utvecklar ett program som ska ge säkrare utvärdering av IT-projekt inom vården.


Inom sjukvården kommer nya program baserade på kommunikation över nätet. När Peter Karlsudd, lektor i informatik och pedagogik, och Päivi Jokela, lektor i informatik och fysikalisk kemi, vid E-hälsoinstitutet i Kalmar, började arbeta med utvärderingar för fyra år sedan insåg de att det saknades bra verktyg för att utvärdera dessa nya arbetssätt.

- Vi tyckte att det saknades en modell för utvärdering som såg till projektens helhet. Ofta såg vi att flera områden utelämnades och utvärderingen riktade in sig på ett eller ett par områden, till exempel ekonomi, säger Peter Karlsudd.

Ska ge både mer bredd och djup  Tillsammans med Päivi Jokela och ytterligare en kollega, Martin Östlund, har han utvecklat Systematisk utvärdering, SUV, en utvärderingsmodell som utgår från systemvetenskap och som strävar efter att få med samtliga delar av det som utvärderas. Systemvetenskap kan användas för att beskriva allt från mikroorganismer till företagsorganisationer med det gemensamt att de utgörs av många mindre delsystem som formar en större helhet. Peter Karlsudd berättar att ett sådant holistiskt synsätt ger både en bredare och djupare bild av en verksamhet och gör utvärderingen säkrare.

- Vi utgår ifrån sju olika områden som innefattar allt från teknik till hierarkier i en organisation. Utifrån dessa formulerar vi frågor och kommer på så sätt åt alla olika delarna i en verksamhet och hur de olika delarna samverkar. Vi arbetar med samma sju områden på tre olika nivåer - organisation, teknik och person, säger Peter Karlsudd.

På tekniknivån handlar frågorna om hur själva programmet upplevs, det kan vara ett telefonväxelsystem eller videokommunikation som användaren tar ställning till men också basala saker som att användare har tillgång till dator när de behöver. Personnivån ser till hur individen tycker sig hantera ett program. Organisationsnivån tar upp frågor som rör till exempel beslutsgång inom ett företag.

Modellen ska bli mer lättanvänd  Ännu är SUV-modellen ett forskningsprojekt, men har testats i mindre skala i två omgångar med gott resultat, bland annat i en utvärdering om säkerheten vid Nätuniversitetets distanskurser.  Responsen har varit positiv men visst arbete återstår, till exempel ska modellen bli mer användarvänlig. Tanken är att den som vill utvärdera själv ska kunna sköta frågeformulering och analys av svar, något som än så länge konstruktörerna står för.  I juni blir enligt planerna en mer användarvänlig variant färdig och i den ska det ingå ett diskussionsforum som möjliggör en snabb återkoppling mellan utvärderare och dem som svarar på utvärderingen.

För utvärderingar behövs, men de måste användas på rätt sätt, anser Päivi Jokela.

- Meningen med dem är ju inte att någon ska känna sig hotad och angripen, eller att en utvärdering är till för att hitta fel. Med den här modellen hoppas vi att fel och brister ska kunna identifieras lättare för att sedan kunna åtgärdas, säger hon.

Hur och var systemet ska distribueras är ännu inte klart. Enligt Göran Petersson, verksamhetsledare på E-hälsoinstitutet, skulle han gärna se att den blir tillgänglig för allmänheten. Ett tänkbart scenario är att användare mot ett arvode kan hämta hem programmet från nätet. Beslut tas under maj månad.

Petra Hedbom

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev