Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny patientlag kan införas 2015

Publicerad: 31 januari 2013, 15:11

Rätt till vårdval i hela landet och krav på samtycke för vård. Det är två nyheter i förslaget till patientlag. Men vårdgivare som bryter mot lagen riskerar inget straff.


Många av vårdens makthavare hade samlats i Rosenbad när regeringens utredare Johan Assarsson presenterade sitt förslag till ny patientlag. På seminariet fanns också företrädare för olika patientorganisationer.

– Vi ser det här som en lagstiftning som betonar den lilla människans roll. Jag har läst igenom förslaget för att se om något fattades. Men jag saknade inget, sade Maria Gardsäter från Riksförbundet Sällsynta diagnoser och berömde förslaget.

Förslaget till patientlag innehåller många skarpa formuleringar om patienternas rättigheter. Till exempel kring rätten till information om sin behandling.

– Mitt förslag innebär en skärpning av patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd. Det är något som uppenbart har fungerat dåligt i svensk sjukvård. Många patienter upplever att de inte får den information de behöver, säger Johan Assarsson till Dagens Medicin, och lägger till att lagen också ska innehålla en formulering om rätten att avstå information.

Johan Assarsson föreslår också att patientens samtycke ska krävas för vård. Men han betonar att det inte handlar om att fylla i byråkratiska blanketter.

– Sträcker du fram armen när vårdpersonalen vill ta ett blodprov så ska det räknas som samtycke, säger han.

En annan patienträttighet som ska stärkas i den nya lagen är rätten till en second opinion. Ett begrepp som nu ska skrivas in i lagstiftningen för första gången. Vid allvarlig och livshotande sjukdom ska det vara patientens rättighet att få en andra bedömning och landstingens skyldighet att erbjuda det.

Även patientens rätt till inflytande över valet av behandlingsmetod ska stärkas i den nya patientlagen.

– Patientens önskan ska väga tungt så länge det rör sig om behandlingar som håller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Johan Assarsson.

Men den patient som tycker sig bli berövad på sina rättigheter enligt den nya lagen kan få svårt att få gehör. Patientlagen ska nämligen inte gå att pröva i domstol. Förslaget till ny patientlag innehåller inga möjligheter att straffa de vårdgivare som inte följer lagen. Och några förslag om sanktioner är heller inte att vänta från regeringen.

– Vi har inte den traditionen i Sverige med rättighetslagar och möjlighet att kunna kräva ersättning i domstol. Landstingen är organisationer som leds av demokratiskt valda företrädare och då får man utkräva ansvaret av dem i demokratiska val om de inte lever upp till förväntningarna, säger socialminister Göran Hägglund (KD) till Dagens Medicin.

Han välkomnar förslaget till patientlag och lyfter särskilt fram rätten till second opinion och rätten till vårdval i hela landet. En rättighet som ska gälla både vårdval i primärvården och i den öppna specialistvården.

– Det är viktigt när vi lever i en tid där allt fler är skrivna på en ort och jobbar på en annan ort. Nu får vi en lagstiftning som tar sin utgångspunkt i patienten och inte i systemen, säger Göran Hägglund.

Nu ska förslaget skickas ut på remiss och målsättningen är att den nya patientlagen ska kunna införas från den första januari 2015.

Relaterat material

Hälso- och sjukvårdslagen skrotas

Sverige kan få patientpeng

Ska patienten få makt över sin egen journal

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev