Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny prioriteringsmodell förordar tydliga listor

Publicerad: 9 december 2003, 12:33

En riksmodell för hur det medicinska prioriteringsarbetet kan utföras som bygger på människovärde, behov och kostnadseffektivitet finns nu färdig som stöd för arbetet ute i sjukvården.


Bakom förslaget står Läkaresällskapets prioriteringskommitté som i samarbete med åtta av sina specialistsektioner, Prioriteringscentrum i Linköping, Socialstyrelsen samt Landstinget i Östergötland och Västra Götalandsregionen har tagit fram underlaget till prioriteringar.  I modellen slås fast att alla prioriteringar i sjukvården ska bygga på principerna om människovärde, behov och kostnadseffektivitet.  Varje sådan princip kan dessutom brytas ned i komponenter. Människovärdesprincipen kan exempelvis ta upp sjukdomens svårighetsgrad och patientnytta som i sin tur bryts ned i ytterligare komponenter.  Prioriteringskommittén rekommenderar en indelning på tio nivåer inom varje område.  - Det är svårt att hitta ett sätt att matematiskt beräkna prioriteringsnivåer, säger Per Carlsson, chef för Prioriteringscentrum.  Prioriteringskommittén förordar därför en sammanvägning och rangordning som till viss del är kvalitativ.  De prioriteringar som görs bör presenteras som en lista med kommentarer, anser kommittén. Där ska uppgifter om svårighetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet och evidensgrad kortfattat framgå liksom prioriteringsordning.  Vill ha konsekvensanalys  Rangordningslistorna bör dessutom kompletteras med en konsekvensanalys av de prioriteringsobjekt som hamnar långt ner och därför kan komma att ransoneras av politikerna.  Per Carlsson betonar att en gemensam arbetsmodell för vertikala prioriteringar, en rankning av olika diagnoser och åtgärder inom samma behandlingsområde, är viktig för att uppnå rättvisa och legitima prioriteringar.  - Rättvis vård kräver prioriteringar och sådana kan bara ske genom en öppen dialog som i sin tur förutsätter en öppen redovisning av de etiska principer och fakta som besluten vilar på, säger han.  Svenska Läkaresällskapet startade sitt arbete med prioriteringar inom sjukvården våren 2000. Sällskapets bedömning är att knappa ekonomiska och personella resurser i allt högre grad kommer att ställa krav på att resurserna utnyttjas på rätt sätt. Det har därför varit viktigt att ta fram en modell för öppna horisontella prioriteringar som ska kunna användas som stöd när politiker måste prioritera resurserna.  I sitt arbete med prioriteringar har specialistsektionerna valt att arbeta endera med prioriteringar inom sin specialitet eller med sjukdomsgrupper som tumörsjukdomar eller infektionssjukdomar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev