Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ny strålanläggning kan bli ­finansierad av privata pengar

Publicerad: 7 Februari 2007, 14:32

Det kan bli privata pengar som bygger landstingens gemensamma strålanläggning i Uppsala. Landstingen är öppna för att testa en ny finansieringsform som innebär nära samverkan med privata aktörer.


Sju sjukvårdshuvudmän – Västerbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Örebro – ska tillsammans bygga upp en anläggning för avancerad strålbehandling av tumörsjukdomar. Anläggningen beräknas kosta en halv miljard kronor och ska placeras i Uppsala.

Landstingen samarbetar i en politisk organisation, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling, som ska ansvara för uppförandet och driften av anläggningen.

I höstas undersöktes förutsättningarna för en upphandling av verksamheten. Intresset var inte så stort som politikerna önskade och det är en av anledningarna till att de nu öppnar för en annan finansieringsmodell. Modellen heter  PPP  – Public private partnership – och är ännu oprövad inom svensk hälso- och sjukvård.

– Vårt mål är att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Därför vill vi inte låsa oss när det gäller hur upphandling och finansiering ska se ut, säger Jerker Swanstein (m), ordförande i Kommunalförbundet avancerad strålbehandling och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Det finns många olika tillämpningar av  PPP  , men något förenklat innebär modellen att det offentliga och det privata samverkar genom att dela på kostnader, risker och intäkter. Ofta handlar det om att en privat aktör bygger själva anläggningen och står för driften under ett antal år. Staten, kommunen eller landstinget hyr verksamheten under denna period, ofta så lång tid som 30 år, innan den slutligen övergår i det offentligas ägo.

Kan innebära lägre kostnader
PPP   -modellen har mest använts för att bygga vägar och i Sverige är Arlandabanan det enda renodlade exemplet. Men utomlands har modellen testats också inom sjukvården.

– Frågan kom upp eftersom vi hörde talas om en strålanläggning i Tyskland som var finansierad på det här viset. Och i Spanien har man använt  PPP  -modellen för att bygga hela sjukhus, säger Jerker Swanstein.

Enligt honom kan  PPP  -modellen innebära lägre kostnader och mindre ekonomisk risk än om landstingen själva ska låna pengar till bygget av anläggningen.

Därför har tjänstemännen nu fått i uppdrag att ta fram ett bredare upphandlingsförslag som ger utrymme för både traditionell finansiering och  PPP  -modellen. Förslaget ska presenteras i mitten av mars och målet är att sedan kunna gå ut i en upphandling.

För några år sedan diskuterades en  PPP  -lösning för det kommande bygget av det nya universitetssjukhuset i Solna, se Dagens Medicin nr 42/04. Då gjorde den socialdemokratiska majoriteten i Stockholms läns landsting bedömningen att det skulle bli billigare att låna pengar. Nu ska den nya majoriteten utreda frågan på nytt.

– När förra majoriteten valde lånefinansiering var räntorna som lägst. I dag är det ekonomiska läget ett annat – och vi vill inte avvisa ett alternativ som har fungerat i utlandet. Bland annat ska vi undersöka hur modellen har fungerat i Storbritannien, säger Stig Nyman (kd), landstingsråd i Stockholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev