Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny studie: Bättre överlevnad vid ballongvidgning än trombolys

Publicerad: 11 oktober 2006, 09:49

Ballongvidgning ger lägre mortalitet än trombolysbehandling. Det visar en uppföljning från registret Riks-HIA.


Forskare vid Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala har utfört en studie för att utvärdera effekterna av olika reperfusionsstrategier hos patienter med hjärtinfarkt, som har ST-höjningar på sitt EKG.

Resultaten visar en klar fördel för ballongvidgning, PCI, jämfört med trombolysbehandling.

– Studien visar att PCI är överlägset trombolysbehandling i samtliga fall, även när vi har korrigerat för att de PCI-behandlade var något yngre än de trombolysbehandlade. Tidigare fanns det indikationer som pekade i den här riktningen, nu har vi äntligen fått ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Ulf Stenestrand, överläkare vid kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, som är en av de forskare som står bakom studien.

I studien ingick 26 205 patienter varav 7 084 behandlades med PCI, 3078 behandlades med trombolys innan de kom till sjukhus och 16 043 fick trombolysbehandling efter ankomst till sjukhus.

Efter justering för åldersskillnader och övriga sjukdomar mellan grupperna var andelen döda inom 30 dagar 6,9 procent för trombolys på sjukhus och 6,0 procent för trombolysbehandling före ankomst till sjukhus. Motsvarande siffra för akut ballongvidgning   var 4,2 procent.

Akut ballongvidgning medförde således 39 respektive 29 procents relativ riskreduktion för död inom 30 dagar jämfört med de två trombolysmetoderna.

Efter ett år var motsvarande justerade siffror 9,9 procent, 8,4 procent respektive 6,8 procent.

I de fall det dröjde längre tid än två timmar innan trombolysbehandling sattes in sågs en minskad positiv effekt av behandlingen, medan effekten var fortsatt på samma nivå hos dem som behandlades med PCI oavsett tidsfördröjning i upp till fyra timmar.

PCI kunde också kopplas till kortare vårdtider och lägre förekomst av återkommande hjärtinfarkt jämfört med de båda trombolysformerna.

Ulf Stenestrand anser att resultaten inte kommer att få så stor betydelse för svensk del, eftersom de flesta sjukhus redan har gått över till PCI. Men däremot tror han att de kommer att få effekter ett globalt perspektiv. Bland annat är akut ballongvidgning fortfarande förhållandevis ovanlig i både England och USA.

– Många har kritiserat den här behandlingen för att det har varit okänt vilken effekt den har på längre sikt och dessutom för att den är dyr. Därför är det skönt att vi nu kan publicera dessa övertygande data, säger Ulf Stenestrand.

Studien publiceras i veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association, Jama.

Journal of the American Medical Association 2006; 296:1749–56

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev