Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ny typ av hiv-läkemedel godkänt i USA

Publicerad: 17 oktober 2007, 14:47

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände i går, tisdag, hiv-läkemedlet Isentress (raltegravir). Läkemedlet är det första i en ny läkemedelsklass som hindrar virus-DNA att integreras i immuncellernas arvsmassa.


Godkännandet av Isentress gäller för kombinationsbehandling med andra hiv-läkemedel hos vuxna patienter som trots behandling har ökande virusnivåer i blodet eller är infekterade av virus som blivit resistenta mot flera typer av läkemedel.

Måltavlan för det nya läkemedlet är ett virusenzym, integras, som behövs för att virusets arvsmassa ska inlemmas i värdcellens cellkärna. Genom att hämma enzymet stoppas virusets förökning.

I två fas 3-studier har Isentress undersökts på sammanlagt 699 hiv-patienter. Efter ett halvårs behandling hade virusnivåerna sjunkit hos större andel av patienterna som fick tilläggsbehandling med det nya läkemedlet jämfört med patienter i en kontrollgrupp som fick tillägg med placebo.

– Det här är en viktig ny produkt för många hiv-patienter vars infektioner inte kontrolleras med dagens tillgängliga behandling, säger Jane Woodcock, tillförordnad chef för Center for Drug Evaulation and Research vid FDA i ett pressmeddelande från myndigheten.

Isentress tas som tablett två gånger dagligen. De vanligaste biverkningarna som rapporterats i samband med användning av läkemedlet är diarré, illamående och huvudvärk. Hos vissa patienter har förhöjda nivåer av muskelenzymer i blodet konstaterats, varför läkemedlet ska användas med försiktighet hos patienter med muskelbesvär.

Besked om läkemedlet även godkänns inom EU väntas inom ett halvår. Hittills har det funnits tillgängligt i Sverige för licensbehandling av patienter med omfattande resistensproblemetik.

Isentress är den andra nya typen av hiv-läkemedel som godkänts på kort tid. I dag, onsdag, berättar Dagens Medicin i papperstidningen om läkemedlet Celsentri som blockerar hiv-virusets inträde i immuncellen.

Läs FDAs pressmeddelande

Läs tidigare artikel om hiv-läkemedlet Celsentri

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev