Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya antibiotika blir inget vasst vapen mot MRSA

Publicerad: 30 augusti 2006, 11:10

Tygacil och Cubicin kan från och med i höst förändra behandlingen av framför allt multiresistenta stafylokocker. Nya antibiotikaalternativ är efterlängtade, men i Sverige blir sannolikt användningen begränsad, anser experter.


Ämnen i artikeln:

MultiresistensMRSA

Det hör inte till vanligheterna att nya antibiotikaklasser dyker upp på marknaden. Men i höst sker detta dubbelt upp. Den europeiska läkemedelsmyndig­heten Emea har nyligen gett tigecyklin (Tygacil) och daptomycin (Cubicin) grönt ljus.

Daptomycin blir först i klassen lipopeptider och är ett nygammalt preparat som gör comeback efter tio års frånvaro.   Ursprungligen togs läkemedlet fram av Lilly, men drogs tillbaka sedan det i slutfasen av forskningsprocessen visat sig ge allvarliga muskelbiverkningar. Via ett antal företagsuppköp och efter ytterligare vidareutveckling är det nu Novartis som lanserar version två av daptomycin.

- Vi har lyckats få bort biverkningarna samtidigt som den speciella verkningsmekanismen bevarats, säger Mats Fogelqvist, country business manager på Novartis Sverige.

Det andra preparatet, tigecyklin, marknadsförs som en glycylcyklin. Det är en klassificering som tillverkaren Wyeth och europeiska läkemedelsmyndigheter inte är helt överens om.

- Tigecyklin är en modifierad tetracyklin, där bara en del av molekylen skiljer sig kemiskt. Därför är det fel att kalla den för en helt ny klass. Det handlar snarare om en ny generation tetracykliner, säger Charlotta Edlund, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Med den kemiska motiveringen är tigecyklin tills vidare också klassad i Fass som en tetra­cyklin. Men diskussion pågår på EU-nivå, enligt Göran Skoglund, regional medical officer på Wyeth.

- Den kemiska strukturen ger preparatet en speciell verkningsprofil, säger han.

Har olika breda spektrum  Båda de nya antibiotikapreparaten är rena sjukhuspreparat som ges med infusion vid komplicerade infektioner, däribland multiresistenta bakteriestammar som MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker. Men där tigecyclin är ett bredspektrumantibiotika som slår mot såväl grampositiva bakterier, till exempel stafylokocker och streptokocker, som gramnegativa arter, exempelvis E. coli-bakterier, har daptomycin ett smalt spektrum och är bara verksamt mot grampositiva bakterier.

Tigecyklin har också ett större användningsområde med indikation mot dels komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner dels komplicerade bukinfektioner. Daptomycin är bara godkänt att användas vid hud- och mjukdelsinfektioner.

Enligt Inga Odenholt, professor i infektionssjukdomar vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och ordförande i referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, är det framför allt vid svårbehandlade infektioner där inga andra preparat hjälper eller vid multiresistens som preparaten ska användas.

- När inte vankomycin hjälper och då vi helt enkelt inte har något annat att ta till, då ska dessa preparat användas som ett komplement, säger hon.

Varnar för biverkningarna  Enligt Inga Odenholt kommer de båda nytillskotten sannolikt att få större användning i andra länder, där problemen med multiresistenta bakteriestammar är långt större.

Samma besked ger även Läkemedelsverket. Men Charlotta Edlund vill också mana till viss försiktighet med båda de nya antibiotikapreparaten. Erfarenheten av att behandla allvarligt sjuka patienter med nedsatt immunförsvar eller sepsis är begränsad:

- De studier som gjorts på tigecyklin vid behandling av buk­infektioner har i stor utsträckning varit på patienter med blindtarmsinflammation.

De många biverkningar som tigecyklinbehandlade patienter drabbas av är en annan brasklapp, anser Charlotta Edlund.

- De riktigt allvarliga biverkningarna är få, men runt 20 procent av de patienter som deltagit i kliniska studier av tigecyklin drabbades av illamående och kräkningar. Det är klart mer än med andra liknande antibiotika, säger hon.

Inga Odenholt håller dock inte med om att biverkningarna på något sätt ställer preparatet i skamvrån:

- Min uppfattning är att illa­mående är ett litet och dessutom övergående problem i sammanhanget. I de studier som gjorts har få patienter, 5 procent, avbrutit tigecyklinbehandling på grund av biverkningar.

Ämnen i artikeln:

MultiresistensMRSA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News