fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya arbetssätt krävs om vårdplaner ska kunna visas på 1177

Publicerad: 6 juli 2020, 13:15

Invånarna ska få större möjligheter att bli medskapare i sin vård. Därför har Inera tagit fram ett förslag på hur vårdplaner ska kunna visas upp på 1177.se. Ska det bli verklighet krävs både teknisk utveckling och verksamhetsutveckling i regionerna.

Ämnen i artikeln:

SKR

Cathrine Hofbauer

cathrine.hofbauer@dagensmedicin.se


I dag upprättas en mängd vårdplaner inom olika system i hälso- och sjukvården, men patienterna har inte alltid möjlighet att ta del av dem, speciellt inte digitalt. Det framgår av Ineras förstudie Sammanhållen planering på 1177, som bolaget fick i uppdrag av SKR att genomföra inom ramen för initiativet Patienkontrakt.

Mycket av den information som ingår i en vårdplan finns redan tillgängligt via 1177 i till exempel journaler och anteckningar, men enligt förstudien motsvarar inte utformningen behoven.

Arbetet med att göra vårdplanerna tillgängliga på 1177.se är dock inte utan utmaningar, bland annat eftersom både pågående processer och planerade sådana måste visualiseras.

Sofie Zetterström, som är affärsområdeschef för 1177, säger att det visserligen finns en hel del tekniska utmaningar förknippade med detta. Många system ska integreras och därför måste många aktörer komma överens om regelverk.

– Men de största utmaningarna brukar alltid vara förändrade arbetssätt, att något ska ändras ute i verksamheterna. Det handlar om att det är svårt att byta rutiner, speciellt när man arbetar i en stressig arbetsmiljö, som ofta är fallet i vård och omsorg.

Eftersom många patienter har flera diagnoser kan det finnas flera vårdplaner som löper parallellt. Inera föreslår därför att i ett första steg göra om 1177.se så att en patientöversikt skapas. Den bör enligt förstudien visa patientens kontaktpersoner, inbokade tider och aktiviteter, överenskommelser med vården samt planer.

För att lyckas med det måste ett samarbete upprättas mellan flera parter: Inera, kommunerna, regionerna, SKR samt systemleverantörer. Sofie Zetterström understryker att det även fortsatt kommer att vara möjligt för olika regioner att ha olika system.

– Vi vill inte tvinga på någon ett gemensamt system. Däremot måste systemen kunna prata med varandra och då måste man ha en grundläggande överenskommelser och standardiserade tekniska gränssnitt.

För att förslagen i förstudien ska bli verklighet krävs en beställning från staten, via SKR. Inera har varken egen beslutsrätt eller eget möjlighet att finansiera nya lösningar.

– Vi jobbar enbart utifrån beställningar från våra ägare eller från staten, säger Sofie Zetterström.

I dagsläget har beslut endast tagits för en mindre förändring av 1177.

– Redan under hösten kommer vi att börja titta på en liten första etapp och då kommer vi framför allt jobba på ytan. Vi ska göra en bättre startsida och en bättre navigation och lyfta fram information och tjänster som redan finns, men som kanske är svåra att hitta.

Sofie Zetterström hoppas på att beslut tas om en fortsättning inför nästa år.

Enligt förstudien blir Ineras roll att utveckla nationell infrastruktur och de tjänster som kommer att behövas. Regionerna och kommunerna måste dock enligt förstudien ta huvudansvar för att informationen som hör till de planer som skapas i vården kan nås digitalt av patienten. Det arbetet måste finansieras gemensamt och ske i takt med upphandling och införande av nya journalsystem.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev