Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya bud om läkemedelsstentar

Publicerad: 24 januari 2008, 12:08

Bypassoperation är säkrare än läkemedelsavgivande stentar vid förträngningar i två eller tre kranskärl, enligt en studie i New England Journal of Medicine. Samtidigt indikerar en annan studie att läkemedelsstentar kan fungera bättre utanför de godkända indikationerna, jämfört med traditionella stentar.


Följetongen om läkemedelsavgivande stentar fortsätter. I dagens nummer av New England Journal of Medicine publiceras två observationsstudier om användning av läkemedelsstentar.

I den ena studien, utförd av forskare vid University of Albany i New York, USA, jämförs bypasskirurgi med ballongvidgning plus insättning av läkemedelsstentar. Studien omfattar ungefär 17 000 patienter som alla hade förträngningar i minst två kranskärl, och som behandlades med den ena eller andra metoden under perioden oktober 2003–december 2004. De följdes sedan till och med december 2005.

Fler patienter av dem som fick läkemedelsstentar avled under uppföljningsperioden. Överlevnaden var 94 procent i bypassgruppen och 92,7 procent bland dem som fått läkemedelsstentar. 92,1 procent av dem som bypassopererats både överlevde och slapp hjärtinfarkt, jämfört med 89,7 procent i stentgruppen. De bypassopererade behövde också mer sällan nya ingrepp för att öppna upp kärlen, revaskulisering.

I den andra studien från bland annat University of Pittsburgh jämfördes användning av vanliga metallstentar och läkemedelsstentar hos patienter med tillstånd som ligger utanför det normala indikationsområdet för stentar, exempelvis vid förträngningar i redan bypassopererade kärl eller i totalt igentäppta kranskärl. Tidigare studier har pekat på att användning av läkemedelsstentar utanför godkänd indikation är förknippat med ökad förekomst av biverkningar.

I studien ingick data om 6 551 patienter i ett nationellt register. Andelen av patienter som fick metallstentar utanför indkation var 54,7 procent. Motsvarande siffra var 48,7 procent bland patienter som fick läkemedelsstentar. De senare hade hade i större usträckning svårare hjärtsjukdom än patienter som fått metallstent vid sidan om normal indikation.

Ett år efter insättandet av stentarna fanns det dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende risken att dö eller drabbas av hjärtinfarkt. Risken för återupprepad revaskularisering var dock lägre bland dem som fått läkemedelsstentar.

Forskarnas slutsats är att deras resultat stöder användningen av läkemedelsstentar utanför indikation.

I en kommentar skriver Joseph Carrozza, Harvard Medical School, att fler studier av användandet av läkemedelsstentar utanför indikation behövs.

Läs artiklar i New England Journal of Medicine

2008; 358: 331–341
2008; 358: 342–352
2008; 358: 405–407

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev