Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya bud om varför träning är bra för hjärtat

Publicerad: 20 november 2007, 13:42

En ny studie på råttor pekar på att endorfiner som insöndras till blodet vid träning kan göra att hjärtat bättre klarar en hjärtinfarkt.


Det är känt att träning både förbättrar hjärthälsan och stimulerar kroppens belöningssystem genom ökad frisättning av kroppsegna endorfiner. I en studie på råttor har nu amerikanska forskare undersökt om det kan finnas ett samband mellan dessa två effekter.

Forskarna lottade försöksråttorna till en träningsgrupp eller en kontrollgrupp. Råttorna i träningsgruppen fick träna fyra dagar på ett löpband medan de fick ägna en femte dag till hårdare träning.

På den sjätte dagen avlivades råttorna och deras hjärtmuskulaturs förmåga att klara av en ischemisk påfrestning undersöktes med en speciell apparatur. I testet utsattes råttornas hjärtan först för 20 minuters ischemi och sedan tre timmars reperfusion då blodförsörjningen återställdes till hjärtmuskulaturen.

De hjärtan som tidigare bultat i råttor som tränat visade sig kunna klara denna påfrestning bättre än hjärtan från kontrolldjuren. Medelstorleken på infarktområdet i hjärtmuskulaturen var 21 procent i träningsgruppen jämfört med 42 procent i kontrollgruppen.

I ett nästa experiment lottades råttor igen till en tränings- eller en kontrollgrupp. Skillnaden nu var att samtliga råttor injicerades med opiodreceptorantagonisten naltrexon på dag 4. Detta resulterade i att skillnaderna i infarktstorlek helt försvann mellan de två grupperna.

I en annan undersökning konstaterade forskarna också att träning var kopplat till ökad aktivitet i flera gener i hjärtmuskulaturen - gener som ingår i opiodsystemet.

Forskarna drar slutsatsen att de akuta hjärtskyddande effekterna av träning åtminstone till viss del kan medieras via mekanismer som involverar kroppens belöningssystem.

American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, publicerad online

Relaterat material

Forskare förklarar hur träning minskar risk för hjärtsjukdom

Hjärtsjuka förlänger livet med träning

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News