måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya grepp för självmordsprevention

Publicerad: 29 november 2006, 13:40

RIKSSTÄMMAN 2006 Trots att mängden självmord i Sverige har minskat stadigt de senaste decennierna är det fortfarande många som tar sitt liv — ungefär 1 400 människor varje år. Om två veckor presenterar Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut förslag till ett nytt självmordspreventivt program.


Förra året gav regeringen Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram ett nytt program för suicidprevention, som ska ersätta det tidigare dokument från 1995, som egentligen aldrig blev mer än en skrivbordsprodukt. Det nya förslaget kommer att presenteras den 15 december.

Socialstyrelsen, som främst har ansvarat för preventiva åtgärder på individnivå, har delegerat stora delar av sitt uppdrag till NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet i Solna.

– En viktig del av vårt förslag handlar om en ny syn på händelseanalys vid självmord inom vården. Vi understryker att man måste analysera alla länkar i den kedja av händelser som leder till att en person tar sitt liv. Tidigare har man mest tittat på den sista länken, säger Helena Silfverhielm vid Socialstyrelsen vid ett symposium på Riksstämman i dag.

Tanken är att dessa händelseanalyser ska hjälpa vården att dels identifiera suicidala patienter, dels ta hand om dem på ett säkrare sätt.

Sven Bremberg på Statens folkhälsoinstitut har tittat på självmordsproblematiken utifrån ett samhällsperspektiv.

– Vi har tagit fasta på att det finns en så markant social gradient för självmord. Risken att en lågutbildad person tar sitt liv är tre gånger högre än för en högutbildad person. Det innebär att en viktig del av självmordspreventivt arbete måste vara att ge alla barn en bra och jämlik start i livet, säger han.

En åldersgrupp som tycks vara svår att nå med självmordspreventiva program är ungdomar mellan 14 och 25 år. Bland dem har självmordsfrekvensen inte gått ned på samma sätt som i den övriga befolkningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev