Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya instruktioner räddar patienter med skallskador

Publicerad: 19 augusti 2002, 12:34

Dödligheten sjönk med nästan 90 procent när standardiserade vårdinstruktioner infördes vid neurointensiven på Akademiska sjukhuset iUppsala. Tidigare avled 27 procent av patienterna med medelsvåra skallskador. I dag är dödligheten 2,8 procent.


Syftet med instruktionerna är att förhindra komplikationer som förvärrar hjärnskadan. Instruktionerna omfattar allt från medicinsk behandling och omvårdnadsmoment till apparatskötsel och administrativa rutiner.  Neurokirurg Per Enblad, chef för neurointensivvårdsavdelningen, Niva, på Akademiska sjukhuset i Uppsala, förklarar att det är svårt att helt undvika komplikationer på patienter med allvarliga skallskador.  - Men tack vare instruktionerna vet alla inblandade exakt vad som ska göras i olika situationer. På så sätt kan vi behandla komplikationerna effektivt, säger han.  Nedskrivna instruktioner ovanligt  Enligt Per Enblad är det ovanligt att det finns nedskrivna instruktioner för samtliga moment i neurointensivvården, och att man utarbetat dem tillsammans på avdelningen.  - För att få all vårdpersonal på Niva att fokusera på det förebyggande arbetet, har vi även arbetat aktivt med information och utbildning inom ramen för ett organiserat program, berättar han.  De goda behandlingsresultaten på Niva bekräftas i en studie som kommer att publiceras senare i höst. Totalt ingår 154 patienter med medelsvåra eller svåra traumatiska hjärnskador i studien. Materialet omfattar tre olika tidsperioder mellan åren 1980 och 1997.  Ser man till hela materialet avled 41 procent av patienterna 1980-1981 och 31 procent 1987-1988. Tio år senare, 1996-1997, hade dödligheten minskat till 6 procent. De stora skillnaderna i dödlighet som kan ses mellan åren 1980-1981 och 1987-1988, kan förklaras med införandet av den moderna neurointensivvården. Därefter har det dock inte skett några större förändringar när det gäller själva behandlingsmetoderna.  Även förbättrad livskvalitet  Målgruppen för de standardiserade vårdinstruktionerna är i första hand patienter med medelsvåra skallskador. Patienter med lätta skador är inte lika känsliga för komplikationer, förklarar Per Enblad, medan patienter med svåra skallskador är så allvarligt sjuka att man inte kan hjälpa dem genom ändrade vårdrutiner.  - Men när det gäller patienter med medelsvåra skador kan man påverka utgången genom att snabbt upptäcka och förebygga komplikationer. Och det här är en stor grupp med många yngre människor, betonar Per Enblad.  Därför har man i samband med studien tittat närmare på överlevnadssiffrorna för patienter med just medelsvåra skallskador.  - Dödligheten vid de två första mätperioderna var 40 respektive 27 procent. Vid den sista mätningen var siffran ner i 2,8 procent, berättar Per Enblad, som menar att den låga dödligheten bevisar att arbetet med de standardiserade instruktionerna, som infördes 1996, verkligen har haft effekt.  Även livskvaliteten bland patienter med medelsvåra skallskador har förbättrats dramatiskt, visar studien. 1980-1981 var det endast 40 procent av patienterna som återgick till ett självständigt liv. 1987-1988 hade andelen stigit till 68 procent, för att 1996-1997 vara 84 procent.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev