Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya krav på inskränkning av läkares förskrivningsrätt

Publicerad: 17 december 2008, 09:34

Foto: Stefan Nilsson

Socialstyrelsen ifrågasätter nu den fria förskrivningsrätten. Generaldirektör Lars-Erik Holm anser att vissa läkemedel bara ska förskrivas av utvalda specialister.


– Det är inte allom givet att kunna skriva ut vilka läkemedel som helst. Ibland kan det behövas särskild specialistkompetens för att trygga patientsäkerheten, säger han.

Landstingen har länge velat inskränka den fria förskrivningsrätten, bland annat med motiveringen att den leder till att fel preparat skrivs ut, vilket får till följd att läkemedelskostnaderna blir onödigt höga.

Tanken var att frågan skulle hanteras i en arbetsgrupp som landstingen och staten bildade under våren. Men när denna kom med sin första delrapport i augusti saknades helt skrivningar om en begränsad förskrivningsrätt och många inom läkarkåren andades ut, se Dagens Medicin nr 42/08.

Men nu väcker alltså Lars-Erik Holm definitivt liv i frågan igen.

Antibiotika aktuellt
– Vissa antibiotika borde till exempel sannolikt reserveras för en mindre grupp specialister eftersom vi annars får en resistensutveckling även för dessa medel som gör att vi inte har kvar några effektiva läkemedel att erbjuda de svårast sjuka. Cytostatika är en annan läkemedelsgrupp som det finns skäl att ifrågasätta om alla ska få skriva ut, säger Lars-Erik Holm.

Läkarförbundet motsätter sig begränsningar av förskrivningsrätten, bland annat med hänvisning till att det skulle begränsa vården i många delar av landet. Detta då patienter som först vårdats på sjukhus och står på ett visst läkemedel inte alltid skulle kunna få detta utskrivet av sin primärvårdsläkare.

– Och när det gäller antibiotikaresistensen så skulle man få gå in på varje enskilt preparat. Det skulle vara ett mycket trubbigt instrument, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet.

Lars-Erik Holm känner till professionens invändningar mot inskränkningar i den fria förskrivningsrätten, men han anser att det finns flera skäl att noggrant diskutera frågan.

­ – Vi ser hela tiden exempel på att det är problem med hur läkemedlen förskrivs och används och därmed är det här en fråga om patienternas säkerhet. Dessutom kan det vara rimligt att det med specialiseringen som läkare följer vissa rättigheter, säger Lars-Erik Holm.

Ska ta upp diskussion
Eva Nilsson Bågenholm anser inte att en begränsning av förskrivningsrätten skulle förbättra patientsäkerheten.

– Nej, den absoluta majoriteten läkare skriver bara ut läkemedel inom de områden som de känner till. Jag som internmedicinare skulle ju till exempel aldrig skriva ut cytostatika, säger hon.

Lars-Erik Holm har ännu inte bestämt hur myndigheten ska arbeta vidare med frågan om förskrivningsrätten. Men efter jul- och nyårshelgerna tänker Lars-Erik Holm ta upp en diskussion i frågan med berörda parter inom området, som Läkarförbundet, Läkemedelsverket, Läkaresällskapet, landstingen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev