Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya miljoner satsas på folkhälsa

Publicerad: 12 mars 2008, 12:25

Regeringen satsar 345 miljoner kronor de närmsta tre åren för att förbättra folkhälsan. Pengarna ska bland annat stödja föräldrar, förebygga självmord och främja bra kost och motion.


I dag presenterade folkhälsominister Maria Larsson (kd) propositionen  En förnyad folkhälsopolitik . Regeringens förslag innebär att ytterligare 115 miljoner kronor per år de närmsta tre åren satsas på olika åtgärder för att förbättra folkhälsan, utöver de satsningar som tidigare rapporterats.

Här är huvuddragen:

Barn och unga. 50 miljoner kronor går i år till lokala satsningar på barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Föräldrastöd. Alla föräldrar med barn upp till 18 års ålder ska erbjudas frivilligt stöd och utbildning för att klara vardagen med sina barn. En särskild utredare ska ta fram en nationell strategi för föräldrastöd. Förslaget ska vara klart i december. Statens Folkhälsoinstitut får uppdraget att kartlägga vilket föräldrastöd som redan finns, hur behoven ser ut och hur man kan utbilda föräldrastödjare.

Kost och motion. En expertgrupp ska bildas för att följa upp och utvärdera insatser för bra matvanor och motion mot bakgrund av att allt fler är överviktiga. En satsning för att sprida fysisk aktivitet på recept ska också genomföras.

Förebygga självmord. Ingen ska behöva ta sitt liv. Regeringens nollvision innebär bland annat att öka kunskapen om hur självmord kan förebyggas bland allmänheten. Så kallade första hjälpen-utbildningar visar hur man ser de första varningstecknena och vart man söker hjälp. Förslag på utbildningar för vårdpersonalen ska också tas fram.

Minska rökningen. En nationell satsning på rökavvänjning och lokalt arbete för att förebygga tobaksanvändning ska göras. Tillsynen skärps kring försäljningen av tobak till minderåriga.

Ideellt arbete. Regeringen vill öka det ideella arbete och avsätter pengar till Volontärbyråns verksamhet.

Smittskydd. En särskild utredare ska bland annat se över de nationella vaccinationsprogrammen och lämna förslag på hur de ska utformas framöver.

Nationell databas. Det medicinska födelseregistret utvidgas till att även omfatta uppgifter om barns längd och vikt.

Läs mer på regeringens hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev