Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya regler om hjärndöd kan ändras

Publicerad: 16 augusti 2006, 08:13

Läkare tycker att en undersökning räcker för att ställa diagnosen hjärndöd. Men Socialstyrelsen kräver minst två. Efter kritik från sjukvården ser myndigheten nu över reglerna för hur hjärndöd ska fastställas.


För att en hjärndöd patient ska kunna förklaras död krävs två speci­ella kliniska neurologiska undersökningar som görs med minst ett par timmars mellanrum. Dessutom kan en undersökning med röntgenstrålning och kontrastvätska göras för att se om det finns någon blodtillförsel till hjärnan, angiografi. Denna undersökning har tidigare kunnat ersätta de två kliniska under­sökningarna. En föreskrift från förra året sätter nu stopp för detta.

- Det här innebär att det tar onödigt lång tid att fastställa om en person är hjärndöd. Om jag har en patient som är förgiftad eller nedkyld så vet jag att en angiografi måste göras. Varför jag då först måste göra två tidskrävande kliniska tester har jag svårt att förstå, säger Johanna Albert, överläkare på intensivvårdskliniken på Danderyds sjukhus.

Hon är en av flera, främst intensivvårdsläkare, som har reagerat mot Socialstyrelsens nya föreskrift, SOSFS 2005:10.  Socialstyrelsen har nu tagit till sig av kritiken och genomför en uppföljning av hur föreskriften har tagits emot inom sjukvården i landet. En enkät har skickats ut till en rad landsting och kommuner.

Tidigare gjorde alla på sitt sätt  Resultatet av enkäten kan leda till att regelverket justeras, eller förändras. Om kravet på två kliniska neuro­logiska undersökningar kommer att finnas kvar vågar Sylvia Myrsell, utredare på Socialstyrelsen, inte säga i dag.

- Syftet med undersökningarna är att de tydligt ska visa att det finns ett varaktigt bortfall, över tid, av hjärnans funktioner innan en patient dödförklaras. Därför räcker det inte att bara göra en enda klinisk undersökning eller en angiografi, säger Sylvia Myrsell som ansvarade för arbetet med den kritiserade föreskriften.

Innan föreskriften kom fastställdes hjärndöd på olika sätt. Metoderna kunde skifta från läkare till läkare, enligt Sylvia Myrsell.

- Vissa gjorde en klinisk neurologisk undersökning, andra två. En del gjorde två kliniska undersökningar plus en angiografi medan andra enbart gjorde angiografin. Nu är de två kliniska undersökningarna obligatoriska för att man, i enlighet med lagen ska ha en varaktighet innan diagnosen ställs. All diagnostik bygger ju på att man gör kliniska undersökningar. Det måste även göras i detta fall, säger hon.

Dyrbar tid går till spillo  Att intensivvårdsläkare och sjukvårdspersonal som arbetar med donationsverksamhet reagerat kraftigt på de nya reglerna beror på att de tycker att de kliniska undersökningarna tar dyrbar tid.

- Jag märker att anhöriga blir oroliga och undrar vad vi håller på med, säger Johanna Albert.

Hon ser dessutom en risk med att organ som ska doneras inte kan tas tillvara så snabbt som möjligt.

- Men jag har hittills inte varit med om att vi har förlorat organ på grund av att fastställandet av hjärndöd har tagit lång tid, säger hon.

Donationsrådet vid Socialstyrelsen har fått reaktioner mot föreskriften och i en rapport om donationsverksamheten i landet är flertalet intervjuade kritiska.

- Jag vill inte ta ställning i sakfrågan utan har bara förmedlat de reaktioner som vi fått från donationsverksamheten. Men självklart ska föreskriften följas, säger Åsa Welin, kanslichef på Donationsrådet.

Hon säger sig inte ha fått några signaler om att föreskrifterna åsido­sätts i verksamheten.

Sylvia Myrsell understryker att kriterierna för att fastställa en människas död alltid måste vara hundra­procentigt säkra och användas lika överallt.

- Detta får inte kopplas samman med frågan om organdonation, säger hon.

Johanna Albert på intensivvårdskliniken på Danderyds sjukhus tycker att det är bra att Socialstyrelsen följer upp föreskriften.

- Jag tycker inte att jag fått någon bra förklaring till varför vi nu måste göra de tidsödande kliniska undersökningarna i de fall vi vet att en angiografi räcker, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News