Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya regler om Lex Maria införs

Publicerad: 11 augusti 2017, 08:00

De nya föreskrifterna för handläggning av misstag i vården skippar tidspressen på utredningar och undantar plikten att anmäla vissa självmord.


Från den första september finns två föreskrifter som reglerar hur vården ska utreda och handlägga brister som kunnat, eller redan lett till, att en patient kommit till skada.

Lex Maria-föreskriften har delats upp i två, en från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och en från Socialstyrelsen.

Ivo:s föreskrift reglerar hur allvarliga vårdskador ska Lex Marianamälas till myndigheten medan Socialstyrelsens rör vårdgivarnas ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet, liksom ansvaret för att utreda och göra händelseanalyser.

Kravet på att Lex Mariaanmälan ska göras inom två månader efter händelsen tas bort. Detta är också något som vården haft allt svårare att leva upp till eftersom utredningar och analyser som ska göras innan anmälan kan ta längre tid än så. Istället står det nu att anmälan ska göras ”snarast”.

En annan förändring rör i vilka fall som självmord ska anmälas. Tidigare skulle detta göras om händelsen inträffat i samband med vård, nu behöver anmälan bara göras om självmordet kan ha orsakats av fel i vården.

För att underlätta för vårdgivarna blir det nu möjligt att göra Lex Mariaanmälan till Ivo elektroniskt.

De nya föreskrifterna, som samverkar med varandra, har varit på gång länge, och skulle ha börjat gälla i januari 2016. Men i november 2015 drog Socialstyrelsen tillbaka sitt förslag eftersom remissinstanser ansåg det borde finnas en tydligare skillnad mellan hur allvarliga och mindre allvarliga händelser skulle utredas av vården. I de nya föreskrifterna har det tydliggjorts att allvarligare fall kräver mer grundlig utredning och analys inom ramen för patientsäkerhetsarbetet.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News